10 B 14 VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Overzicht der overtredingen. Tabel G. 1 zaak nog in behandeling. 's-Gravenhage (1). 1 zaak geschikt met f 50,—. 2 zaken nog in behandeling. Gouda (1). 1 zaak nog in behandeling. f 50, met tot Delft (1). 1 zaak met een boete van f 20,—. ’s-Gravenhage (1). 1 zaak geschikt met f 30, met f 100, tot Wassenaar (1). 1 zaak geschikt met f 100, te Voorburg (1). 1 zaak met een boete van f 50, te f 30,— tot met Omschrijving der overtreding. Vonnis van do rechter, onderscheidenlijk schikking. Brgodbesluit art. 8. (gebruik van minerale olie); Bleiswijk (4); Delft (24); Gouda (7); ’s-Gra venhage (40); ’s-Gravenzande (2); Haast recht (1); Leidschendam (5); De Lier (2); Maasland (2); Maassluis (3); Monster (5); Moordrecht (1); Naaldwijk (10); Oudewater (1) ; Pjjnacker (4); Reeuwjjk (1); Rijswijk (2) ; Schipluiden (2); Stolwijk (1); Voorburg (7); Wassenaar (6); Wateringen (3); Zeven huizen (3); Zoetermeer (1). Gemeenten, waarin de waar werd aangetroffen of de overtreding werd geconstateerd. (Tussen haakjes het aantal processen-verbaal.) 's-Gravenhage (1); Voorburg (1). Aroma-, Jus- en Soepbesluit art. 7. (gehalte aan keukenzoutvrije droge stof van ketchup laag). Bleiswijk (1); Gouda (1); ’s-Gravenhage (7); Oudewater (1). Bleiswijk (3); Delft (20); Gouda (5); ’s-Gra venzande (1); 's-Gravenhage (35); Leidschen dam (2); De Lier (1); Maasland (2); Maas sluis (5); Monster (5); Moordrecht (1); Naaldwijk (5); Oudewater (1); Pjjnacker (4); Reeuwjjk (1); Rijswijk (3); Schipluiden (2); Voorburg (2); Wassenaar (5); Waterin gen (2); Zevenhuizen (1); Zoetermeer (1). 12 zaken met boeten van f 20,— tot f 100,—; 33 zaken geschikt f 200,—; 62 zaken nog in behandeling. Azijnbesluit art. 3, lid la en art. llbis. (gehalte aan azijnzuur laag ondersch. geen inhoud). Voorburg (1). eetwaren in art. 3bis. (gebruik van eendeneieren bij de bereiding van eet- of drinkwaren, zonder dat daar toe ontheffing is verleend). art. 2. (bewaring van eetwaren zo danig, dat verontreiniging niet wordt voorkomen); art. 3. (vuil vaatwerk bij consump- tieijsbereider) 13 zaken met boeten van f 25,tot f 150,—; 33 zaken geschikt f 300,—; 91 zaken nog in behandeling. 4 zaken met boeten van f 10,tot f 100,—; 4 zaken geschikt f 125,—; 2 zaken nog in behandeling. Algemeen Besluit art. 1, lid la en c. (bereiden van een slaapkamer; bereidplaats niet schoon en wanordelijk); art. 1, lid 1b, c, e en f. (bereidplaats onvoldoende schoon, vuile voorwerpen, wanden en zoldering onvol doende) art. 1, lid 1c. (bereidplaats onvoldoende sehoongehouden, onzindelijke voorwerpen aanwezig); art. 1, lid lc en f. (vloer van bereidplaats on effen en vuil, zoldering niet stof dicht, wanden oneffen); art. 1, lid ld. (het aanwezig hebben van minerale olie in een bak kerij)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 108