10 15 VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. 's-Gravenhage (1); Naaldwijk (1). f 1,50 tot 25,— tot f 's-Gravenhage (1). 1 zaak nog in behandeling. Gouda (1). 6 zaken nog in behandeling. Gouda (1); ’s-Gravenhage (5). 1 zaak nog in behandeling. Voorburg (1). 's-Gravenhage (1); 1 zaak nog in behandeling. ’s-Gravenhage (1); 1 zaak nog in behandeling. te Naaldwijk (1); ’s-Gravenzande (1). 1 zaak geschikt met f 100, ’s-Gravenhage (1). Delft (1). 1 zaak geschikt met f 50,—. 's-Gravenhage (1). 1 zaak nog in behandeling. Vonnis van de rechter, onderscheidenlijk schikking. Omschrijving der overtreding. Consumptie ijsbesluit art. 6, lid 2. (te veel bacteriën); Delft (3); Gouda (2); ’s-Gravenhage (30); Haastrecht (1); Moordrecht (1); Naaldwijk (1); Pijnacker (3); Reeuwük (1); Waddinx- veeh (1); Wassenaar (6); Zoetermeer (1). Gemeenten, waarin de waar werd aangatroffen of de overtreding werd geconstateerd. (Tussen haakjes het aantal processen-verbaal.) 1 zaak geschikt met f 250,—; 1 zaak nog in behandeling. art. 5. (werktuigen ingesmeerd met minerale olie); art. 10. (brood van te laag gehalte aan droge stof). Eierenbesluit art. 7bis, lid 2. (afleveren van eendeneieren zonder vergunning). 1 zaak met een boete van f 75, 1 zaak nog in behandeling. art. 6, lid 2 ondersch. lid 6. (te veel bacteriën ondersch. kunstmatig bereid verzoe- tingsmiddel aanwezig); art. 6, lid 2 en 3. (te veel bacteriën ondersch. coli-bacteriën aanwezig) art. 9, j°. artikel 11, lid 2. (bedrijf niet ingeschreven in het register voor consumptie- ijsbereiders) art. 2 en 11. (verkoop onverpakt eonsump- tiejjs en niet ingeschreven in het register voor consumptie- jjsbereiders). 5 zaken met boeten van f 30,— tot f 50,—; 26 zaken geschikt met f 100,—; 19 zaken nog in behandeling. 1 zaak met boete van f 50, 21 zaken met boeten van f 20,tot f 250,—; 47 zaken geschikt met f 400,—; 56 zaken nog in behandeling. Bleiswijk (2); Delft (23); Gouda (13); Gou- derak (1); ’s-Gravenhage (38); ’s-Graven zande (1); Hekendorp (3); Leidsehendam (7); De Lier (1); Maasland (1); Maassluis (3); Monster (2); Moercapelle (1); Naald wijk (8); Nootdorp (1); Pijnacker (1); Reeuwijk (2); Rijswijk (1); Schipluiden (2); Stolwijk (2); Voorburg (3); Waddinxveen (1); Wassenaar (2); Wateringen (3); Zeven huizen (1); Zoetermeer (1). J am-Limonadebesluit art. 2, lid lc. (frambozen op sap met laag suikergehalte); art. 2, lid 1 onder L (kleurstof aanwezig in vruch tenmoes) art. 2, lid 1 onder m. (conserveermiddel in vruch tenmoes); art. 2, lid 1 sub o. (zoetstof in vruchtenlimo nade); art. 2, lid 2b j°. art. 2, lid Ifc. ondersch. art. 24. (te veel conserveermiddel in appelmoes en aanduiding te klein);

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 109