10 17 VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. ’s-Gravenhage (1); Leidschendam (1). 2 zaken geschikt met f 50,—. ’s-Gravenhage (2). 2 zaken nog in behandeling. Delft (1); Wassenaar (1). Leidschendam (2); Rijswijk (1). ’s-Gravenhage (1). Wassenaar (1). 1 zaak nog in behandeling. ’s-Gravenhage (1); Oudewater (1). ’s-Gravenhage (1). tot Rijswijk (2). Vonnis van de rechter, onderscheidenlijk schikking. Omschrijving der overtreding. 1 zaak geschikt met f 100,—; 1 zaak nog in behandeling. art. 16. (melkbussen zonder opschrif ten); art. 29. (geen vergunning); art. 37 ,lid 1c. (vuil vaatwerk). Melkstandaardisatiebesluit art. 4, 2e lid. (onjuist vetgehalte). Melkbesluit art. 2, lid 2a, (volle melk van te laag vet gehalte) art. 2, lid 2 onder b. (melk met water); Gouda (1); ’s-Gravenhage (3); Oudewater (1); Wassenaar (2). ’s-Gravenhage (12); Rijswijk (2); Voorburg (5); Wassenaar (2). Gouda (1); ’s-Gravenhage (2); Rijswijk (1); Wateringen (1). ’s-Gravenhage (5); ’s-Gravenzande (1); Was senaar (2). Delft (2); ’s-Gravenhage (10); Rijswijk (1); Wassenaar (1). art. 7. (karnemelk met te lage vet vrije droogrest); art. 10. (melkyoghurt met te laag vetgehalte) art. 13. (ondeugdelijke gepasteuri seerde melk); Margarinebesluit art. la. (vochtgehalte te hoog). Meelbesluit art. 13, lid 10. (kunstmatig verzoetings- middel). 2 zaken geschikt met f 200,onder- sch. f 150, Lzaak met een boete van f 50, 5 zaken nog in behandeling. 3 zaken nog in behandeling. 3 zaken met boeten van f 40,tot f 100,—; 7 zaken geschikt met f 40,onder- sch. f 50, 4 zaken nog in behandeling. 1 zaak nog in behandeling. 2 zaken met boeten van f 3,onder- sch. f 30, 2 zaken geschikt met f 150,— onder- sch. f 200, 1 zaak nog in behandeling. 1 zaak nog in behandeling. Oliën- en Vettenbesluit art. 5 ondersch. art. 7 en art. 8bis. (aanwezigheid van minerale olie en diacetyl, onjuiste aan duiding en hoeveelheid) art 5 ondersch. art. 8bis. (aanwezigheid van minerale olie en diacetyl, onjuiste aanduiding). Delft (3); ’s-Gravenhage (2); Moercapelle (2); Naaldwijk ((1); Rijswijk (1); Schipluiden (1J Wateringen (1). art. 2, lid 2 onder g. (vuile melk); art. 2, lid 2 onder k. (onvoldoende houdbaarheid); Gemeenten, waarin de waar werd aangetreffen of de overtreding werd geconstateerd. (Tussen haakjes het aantal processer.-verbaal.) 3 zaken met boeten van f 50,tot f 500,—; 1 zaak geschikt met f 500, 3 zaken nog in behandeling. 1 zaak geschikt met f 10, 1 zaak nog in behandeling. 1 zaak met een boete van f 5, 5 zaken geschikt met f 40,— f 150,—-, 5 zaken nog in behandeling. 2 zaken nog in behandeling. 1 zaak met een boete van f 5,en f 95,—; 1 zaak geschikt met f 300,—; 19 zaken nog in behandeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 111