11 I. BEHEER. Totaal 73 34 19 II. PERSONEEL. 1 Sterkte. Op 31 December 1947 waren in vaste dienst, lijdelijke dienst of krachtens arbeidsovereen komst naar burgerlijk recht werkzaam: Technische dienst Hal- en staldienst Diverse diensten Onder het personeel kwamen 212) ongevallen voor; door de Rijksverzekeringsbank werd uit gekeerd aan ambtenaren f 280,26 en aan werk lieden f 1.332,40. 2 3 1 De Commissie van Bijstand in het Beheer van het Openbaar Slachthuis, benoemd door de Ge meenteraad, bestond uit de heren Dr. E. J. Tobi, J. F. van Bijsterveld, H. N. W. Hovens en W. den Duik Jaczn. Als voorzitter trad op de Wethouder van Eco nomische Zaken, de heer Dr. B. van den Tempel. 21 19x) 7 13 60 35 34 4 OPENBAAR SLACHTHUIS VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1947. 4 maal, 1 Directie en keuringsdienst Administratie Technische dienst Toezicht en controle Totaal Wegens overtreding van het Slachthuisregle ment is 22 maal gestraft met geldboete, waar onder 5 gevallen waarin bovendien de toegang tot het terrein werd ontzegd: eenmaal 1 week voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar, tweemaal 2 weken voorwaardelijk met een proef tijd van 2 jaar, tweemaal 10 dagen voorwaarde lijk met een proeftijd van 1 jaar. Alleen ontzegging van de toegang tot het ter rein werd 34 maal toegepast, nl.: 1 maal voor de tijd van 6 maanden, 9 maal voor de tijd van 1 maand, 3 maal voor de tijd van 3 weken, 9 maal voor de tijd van 2 weken, 3 maal voor de tijd van 2 weken voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar, 3 maal voor de tijd van 1 week, 1 maal voor de tijd van 1 week voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar, 1 maal voor de tijd van 1 week onvoorwaardelijk, gevolgd door 3 weken voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, 1 maal voor de tijd van 1 week onvoorwaardelijk, gevolgd door 2 weken voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar, 2 maal voor de tijd van 3 dagen onvoorwaardelijk, gevolgd door 1 week voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar, 1 maal voor de tijd van 3 dagen onvoorwaarde- lijk, gevolgd door 2 weken voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. 21 18 8 13 60 33 33 4 70 Aan ambtenaren en werklieden werd voor de hiernavolgende feiten straf opgelegd. overtreding van de voorschriften onoplettendheid te laat komen waaronder 32 waarschuwingen, niet afdrukken op het tijdregistreer- toestel waaronder 15 waarschuwingen, overtreding van de voorschriften gepleegde onregelmatigheden politieke onbetrouwbaarheid Aan arbeidslonen werden de volgende bedra gen uitbetaald: BIJLAGE J» 99 f 75.333,37 Werklieden. Ongevallen. f 71.489,46 988,21 2.855,70 99 99 Beheer. 1947 1947 Onderhoudskosten. Slachthuis, inbegr. koelruimten vers vlees Koelruimten diverse waren Ijsfabriek f 30.268,86 1.516,45 3.601,20 Ambtenaren. Slachthuisreglement. 1946 1946 Straffen. Ambtenaren. Werklieden. Arbeidslonen. Exploitatiekosten. Slachthuis, inbegr. koelruimten vers vlees Koelruimten diverse waren Ijsfabriek - 35.386,51 Overbrengen f 110.719,88 1) Waaronder 1 in militaire dienst. 2) Waaronder 1 ongeval keurmeester. Deze categorie ambtenaren valt niet onder de bepalingen van de Ongevallenwet 1921.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 121