4] o io ll 11 y If 3 I I 6 13 i c j j ft I W 1 I Gedurende het jaar 1947 werd ingevoerd uit Argentinië 626 193 kg, de Verenigde Staten >4 012 kg, Canada 155 912 kg en Denemarken ■’0 kg. Ten aanzien van de totale invoer uit het uitenland in 1946 was dit een vermeerdering an 26595 kg. Uit het binnenland werd ingevoerd (de hele, alve en kwart dieren omgerekend in kg) 697 253 kg vlees of 1166 519 kg meer dan in 1946. 38 I £5 108 j VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Aantal slachtingen in 1947, onderscheiden naar gemeenten. Totalen. Rijswijk. Zoetenneer. Voorburg. Diersoort. 389. 126 22 133 7 i 1 12 102 7 21 62 23 76 17 318 148 Schapen en lamineren 20 28 36 7 10 2631 82 1 19 204 16 4 10 30 Geiten 2 8 5 23 59 10 4 930 8 54 712 528 Totaal 1 093 303 214 626 258 175 72 1 161 35 Gevoederd in 1947. afval in 1947. Buitenlands. Gezouten. Benaming. Bevroren. Diersoort. 1 019 773 Runderen 18 603 44 302 Paarden 1 680 4 093 Veulens 110 83 73 611 Graskalveren 2 791 1 512 50 245 Nuchtere kalveren 430 Varkens 1 785 846 236 67 2 964 210 927 2 141 Ezels 34 19 1 146 167 Totaal buitenlands bevroren Totaal 55 376 26 320 Algeheel totaal 1 741 274 1 119 572 1146 167 en 363 320 595107 2167 413 3102145 2 530 733 3 697 252 Totaal 3 650 305 4 843 419 4 Schapen Geiten Aantal dieren. 24 287 4 461 160 1 170 5 932 10 164 987 ’s-G raven ha ge. 2 258 157 2 Aantal etmalen. 152 2 Het binnenland: Partijen vlees vet Hele, halve en kwart dieren Bevroren vlees uit: Argentinië Ver. Staten Canada Denemarken Leidschen- dam. 104 569 838 257 176 746 32 2 506 Bent huizen. 4 2 626 193 364 012 155 912 50 I 24 747 4 602 180 1 333 7 075 10 193 1 003 595 107 I 1146 167 Binnen lands. 209 31 388 7 1 14 14 Runderen: wegende' 161 kg of meer geslacht gewicht 61 tot 161 kg 41 tot 61 kg minder dan 41 kg 1946. kg In kilogrammen. -- 1947. kg 2 273 159 2 114 108 53 34 324 87 038 144 350 375 1 711 1 614 589 18 Su> g 19 3 334 80 5 154 148 I 231 c c g>= S’ 3 Rundvlees Paardenvlees Kalfsvlees (gras) (nuchter). Varkensvlees Spek- Lamsvlees Geitenvlees Geitenvet Varkensvet Rundvet Afvallen Vleeswaren 140 i 1 i 1 Varkens: wegende 81 kg of meer geslacht gewicht 41 tot 81 kg minder dan 41 kg 440 77 Eenhoevige dieren: -wegende 161 kg of meer geslacht gewicht 61 tot 161 kg 41 tot 61 kg 122 61 15 2 Ingevoerd vlees, vet en ti 3 §.s t-' 43 bL TJ C s- o cö invoer uit het buiten- en binnenland. - §.E I Hg I 5 025| 56 855

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 123