-p ±1= IC 69 3 3 2 28- 11 d I 6 Aangetroffen werden: paratubereulose bij 9 runderen; houtvuur bij 1 rund; schurft bij 2 schapen. In het verslagjaar vonden bij 1992 dieren la boratoriumonderzoekingen plaats (vorig jaar bij 1 993 dieren). Bacteriologisch onderzoek werd 968 maal toe gepast (vorig jaar 1259 maal) en gaf in 77 ge vallen positief resultaat (vorig jaar 66). Hieronder volgt een tweetal staten, welke op dit onderzoek betrekking hebben. (In deze staten betekent: a: normale slach ting; b: noodslachting wegens ongeval; c: slach ting zonder voorafgaand levende keuring; d: ziek of wrak dier; e. gestorven dier.) 7 Strongylose leidde tot afkeuring van 2 een hoevige dieren en de longen van 1 rund, 2 een hoevige dieren, 17 schapen en 20 geiten. Li 17 2 jbb Dlstomatose. Deze afwijking was de reden tot afkeuring van de levers van 6 742 runderen, 208 graskalveren, 3 varkens, 23 schapen en 61 geiten. Uit de levers van 9 360 runderen, 249 graskal veren, 4 schapen en 31 geiten werden de gal gangen verwijderd. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. afgekeurd. goedgekeurd. Diersoort. b d c e e C 5 7 6 1 13 43 10 B 2 3 2 1 1 Verschijnselen by het dier. Diersoort. Gevonden bacterie. Rund. Coccen. f 1 5 Besmettelijke veeziekten. Laboratoriumonderzoekingen. Aantal gevallen. I Runderen Graskalveren Vette kalveren Nuchtere kalveren Eenhoevige dieren Varkens Schapen Geiten Graskalf. Nuchter kalf. n n n Bac. paratyphi. Coccen. Gram. sporenvormers. Bac. coli Bac. pyogenes. n T» Coccen. Gram. 4- sporenvormers. Coccen. Bac. coli. Bac. pyogenes. Coccen. Gram. sporenvormers. Bac. coli. Bac. pyogenes. r> Coccen. Gram, sporenvormers. Bac. paratyphi. Bac. coli. 8 8 34 1 6 1 10 61 13 3 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 255 10 Purulente mastites. Pyaemie. Traumatische gastritis, peritonitis. Endometritis mastitis. Purulente pneumonie. Traumatische pericarditis. Thrombose venae cavae. Traumatische gastritis. Frauduleuze slachting. Traumatische gastritus, pneumonie. Endocarditis, pyaemie. Endocarditis. Polyarthritis, decubitus. Enteritis. Gangraeneuze pneumonie. Endocarditis, pyaemie. r> n Spierdegeneratie. Cachexie. Miliair necrose. Enteritis. Poliarthritis. Miltzsvelling. Miliair necrose. Polyarthritis. Enteritis, slecht uitgebloed. Enteritis. Slecht uitgebloed. Sepsis, hydraemie. Oedemen. Enteritis Strongylose, leverdegeneratie. 118 6 11 12 - 19 11 71 45 2 12, 17 1 Eenhoevig dier. 14 12 3- Gram. sporenvormers. 3 17 Bac. paratyphi. 91- 1. - a a a a c c c c c d <1 d d e e e e o e a a a a a a a d d c d e e 8 24 34 4 26 39 1 - 3 63 10 28 47 2 1 - 5 20 4 13 25 1 5 13 32 210 3 8 I Gevallen, waarin j bacteriologisch I onderzoek werd verricht. e a 26 2 12 95 66 7 d I e Positieve gevallen van bacteriologisch onderzoek. c I d a b goedgekeurd (sterilisatie). a b a i b I c - 3’ - 1 Na bacteriologisch onderzoek werden voorwaardeiyk voorwaardelük i goedgekeurd goedgekeurd (vrybank). a j b cd d e Aantal positieve gevallen van bacteriologisch onderzoek. a b I c J i 14 4, -i 1 z|± 20 - 2 3 2 3 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 126