11 7 1 De kook- en brandproef werd 578 maal ver richt en gaf in 37 gevallen positief resultaat, nl. bij 5 runderen met acetonaemie, 1 rund met traumatische pericarditis, 1 rund met perito nitis, 1 wegens koliek in nood gedood paard, 18 binnenberen, 10 gele varkens met traansmaak en 1 gestorven varken met darmenlucht. De pH-bepaling werd 507 maal verricht en gaf in 20 gevallen waarden van 6.8 of hoger. Van de keuring voor het slachten valt het volgende te vermelden. Vleesvergiftigingen kwamen niet voor. Met ingang van 16 Juni werd bij het bacterio logisch vleesonderzoek in alle gevallen de lever mede in dit onderzoek betrokken, daar elders gebleken was, dat de bac. paratyphi, de veroor zaker van de vleesvergiftiging, soms uitsluitend in dat orgaan voorkwam. Eenmaal werd op deze wijze de bac. paratyphi uitsluitend geïsoleerd uit de lever van een ge storven eenhoevig dier. Het trichinenonderzoek wrerd door het ophef fen van de verplichting hiertoe, niet meer verricht. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Diersoort. Gevonden bacteiie. Verschijnselen bij het dier. Coccen. Eenhoevig dier. 55 Varken. 55 Geit Afwijkingen vóór het slachten. Diersoort. Afwijkingen na het slachten. 55 55 55 A Rund. 5» 55 55 55 55 55 1 1 1 1 9 1 1 o 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 Aantal gevallen. Aantal gevallen. Enteritis. Geen anatomische afwijkingen. Decubitus. Arthritis, nierinfarcten. Endocarditis. Polyarthritis. Urticaria. Endocarditis. Geen anatomische afwijkingen. Nierpetechiën. Endocarditis. Arthritis, nierinfarcten. Ziek, T 40.9, geen anatomische afwijkingen. Multiple abcessen. Endocarditis. 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 12 1 Paard. Varken. e e e' a a a a c c c c d d d Peritonitis. Fibrineuze pericarditis. Geen anatomische afwijkingen. Frauduleuze slachting. Mastitis. Frauduleuze slachting. Endocarditis. Geen anatomische afwijkingen. Schaap Gram. 4- sporenvormers. Coccen. Gram sporenvormers. d e e e e e c c c e e i Multiple kwetsuren. i Acetonaemie. Traumatische gastritis, peritonitis. Endocarditis. Reptura oesophagi. Paratuberculose. i Colibacillose. Gram. sporenvormers. Coccen. Bac. rhusiopathae suis. 55 Nuchter kalf. Coccen. Bac. rhusiopathae suis. Coccen. 5» Per as, stervende. Suf, pas gekalfd. Liggend per as. 5’ 55 55 Verdikking aan de hals. Diarrhee. Flauw. Per as, stervende. Flauw. Liggend per as. Bac. rhusiopathae suis. Coccen. Temp. 37.9 39.2 38.9 39.3; 40.3 38 6 38.4 37.8 36.- 38.2 40.4 40,5 39.- 38.1 39.2 39.- 38.1 38.6 40.1 39.4 39.4 39.4 38.6 41.3 38.6 42.- 40.3 55 55 5’ 55 55 Koliek verschijnselen. Per as, ziek. Slag in het lijf. Stijve gang. Stervende. Ziek. Keuring voor het slachten. 55 Pleuropneumonie. Pneumonie. Geen anatomische afwijkingen. Haemoglobin urie. Gangraeneuze pneumonie. i Femur fractuur. Pleuritis, pericarditis. Endocarditis. Pericarditis. Pneumonie. Bekkenfractuur. Onvoldoende uitbloeding. Geen anatomische afwijkingen. Peritonitis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 127