a 11 Gezien 11 Het verlies of de winst der afzonderlijke bedrijven heeft bedragen: '.vil VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. 1946. 1947. Winst. Verlies. Winst. Verlies. n f 155.705,54 i 271.979,98 n „Ijsfabriek” f 3.042,20 5.897,16 5.897,16 3.042,20 n t 149.808,38 I f 268.937,78 36.548,39 19.115,67 f 232.389,39 Einduitkomst f 130.692,71 Balans per 31 December 1947. VII. Afgeschreven. Boekwaarde. SCHULDEN. BEZITTINGEN. 907.723,44 f 1.211.267,85 f 2.118.991,29 f 385.837,68 394.207,63 8.369,95 n r> 62.817,08 240.692,67 177.875,59 n f 3.412.242,75 t 1.433.454,38 f 1.978.788,37 n f 2.294.744,32 f 2.294.744,32 H n r> Verliezen en winsten. n n n n De directeur, P. van Rijn. „Verhaal aandeel nadelig saldo ten laste der kring gemeenten” De administrateur, J. Kaal. n n n n n f 153.638,90 2.066,64 f 266.397,78 5.582,20 f 1.978.788,37 n T> n n 7» n T» W r> T» r> n n n n n n n n n n n Gebouwen Grond en plant soenen Riolering, bestra ting en losplaat sen Afrastering, muren en ijzeren hekken Diversen Debiteuren Voorschotten Goederen in bewerking Pensioenen Verhaal pensioensbijdragen en ziekteverzeke- ringspremie Uitkering Rijksverzekeringsbank Levering aan derden Diversen Gemeente ’s-Gravenhage (nadelig saldo kapitaaldienst) Verlies Aanschaffings waarde. 16.756,54 641.594,62 15.830,- 323.655,40 926,54 317.939,22 92.622,27 5.630,04 11.296,16 53,37 447,67 54,45 158,30 166,45 Voorraden Kas bij de Postcheque- en Girodienst. Zegels Couponboekjes en kaarten Gemengd Bedrijf H.T.M 68,- 47.985,81 16.481,58 209,34 4.430,52 86.617,40 53.183,10 67.509,87 125,- 10.462,26 15.275,25 17,49 4.542,65 406,89 51,80 257,10 376,49 183,54 263,85 923,40 500,— 4.730,96 39.039.88 1.575,75 298,66 1.565,09 1.220,— 4.342,— 196,79 163,96 1.838,13 7.943,98 6.360,16 3 177,66 2.806,84 - - - -3 „Slachthuis, inbegrepen koelruimten vers vlees” „Koelruimten diverse waren” f |T~ 5.659,28 130.692,71 Kapitaal gemeente ’s-Gravenhage (Rekg. Crt.) Gemeenteontvanger Crediteuren waarborgsommen Voorschotten Huren (vooruitbetaald) Huren (te restitueren) Omzetbelasting (nog af te dragen) .- (vooruitbetaald) Slachtgeld (te restitueren) (vooruitbetaald) Keurloon (te restitueren) Bezorgingskosten van het ijs Jaarwedden Invaliditeitswet Wachtgelden (gereserveerd) Pensioenen Bijdragen voor eigen, weduwen- en wezen pensioen Ziekteverzekeringspremie Vereveningsheffing Grond-, dijk- en polderlasten Brandverzekeringspremie Drukwerk en kantoorkosten Kinderbijslag Kosten 5 pCt. spaarregeling Arbeidslonen Keurloon buitenlands vlees Loonbelasting 4 pCt. Spaarpremiefonds Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 131