11 14 I f VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Winst. 5.897,16 f n n f 155.705,54 f 155.705,54 Gezien IV. f 401.901,22 153.638,90 *4 f 801.010,08 23.207,29 f f n 2.066,64 f 7.334,24 n 427,47 25.273,93 f f 25.273,93 VI. Exploitatierekening Ijsfabriek. 37.790,14 Opbrengst 5.909,18 f 3.366,04 501,41 n 5.897,16 n 37.790,14 f 37.790,14 k n f 22.132,31 Nadelige saldi der exploitatierekeningen: Slachthuis, inbegr. koelruimten vers vlees Koelruimten diverse waren renten afschrijving uitkering aan de Gemeente rente van kasgeld renten afschrijving uitkering aan de Gemeente rente van kasgeld f 153.638,90 2.066,64 n rt n 9.264,52 3.874,42 Opbrengst Bijzondere baten Nadelig saldo, overgebracht naar de Ver lies- en Winstrekening Voordelig saldo der exploitatierekening: Ijsfabriek Verhaal aandeel nadelig saldo ten laste der kring gemeenten Nadelig saldo Opbrengst Nadelig saldo, overgebracht naar de Ver lies- en Winstrekening 19.115,67 130 692,71 De directeur, P. van Rijn. De administrateur, J. Kaal. 75.829,33 72.086,31 13.800,— 3.311,67 2.864,63 247,83 377,51 200,— 161,52 6.906,77 2 449,56 2.274,38 400,— 104,28 1 801.010,08 renten afschrijving uitkering aan de Gemeente rente van kasgeld Voordelig saldo, overgebracht naar de Ver lies- en Winstrekening f 646.370,54 1.000,64 I f 147.982,46 i 109.808,66 Exploitatiekosten Aandeel onderhoudskosten algemene onkosten af: aandeel verhaal pensioensbijdragen enz. 23.709,57 Exploitatiekosten Aandeel onderhoudskosten algemene onkosten af: aandeel verhaal pensioensbijdragen enz. Exploitatiekosten Aandeel onderhoudskosten algemene onkosten af: aandeel verhaal pensioensbijdragen enz. III. Verlies en V. Exploitatierekening Koelruimten diverse waren. 378.191,65 Exploitatierekening Slachthuis, inbegrepen koelruimten vers vlees.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 134