12 I d. spanning van het Gemeentelijk Electriciteits- Bedrijf betrokken. Door de eigen Dieselgenerator werden 4 820 kWh opgewekt. De volgende staat geeft een overzicht van de totale hoeveelheden water, die in de jaren na 1900 naar de filters en uit de rein-waterkelders werden gepompt. De onderstaande staat geeft een overzicht van het leidingnet op 31 December en van de wijzi gingen, welke gedurende het verslagjaar tot stand kwamen. 31°£ec. Het slopen van hoofdleidingen in het ver woeste Bezuidenhoutkwartier en in het afge broken gebied in het Westen van de Gemeente, waarmede in 1946 was begonnen, werd in 1947 voortgezet en grotendeels beëindigd. Als gevolg daarvan werd het leidingnet in het verslagjaar bijna 4 km korter. In het verslagjaar werd een begin gemaakt met het leggen van het tweede gedeelte van de gewapend betonnen transportleiding van het Pompstation naar het Valkenbosplein. Dit tweede gedeelte, met een middellijn van deels 800, deels 600 mm, voert van de Scheveningse- weg door de Adriaan-Goekooplaan, de Stadhou- derslaan, het Stadhoudersplein en de leplaan naar het Valkenbosplein. In December van het verslagjaar werd daartoe een 52-m-lange zinker in het Afvoerkanaal aan de zeezijde van de Stadhoudersbrug gelegd. Zodra het sluitstuk tussen de Stadhoudersbrug en de Hanenburg- laan zal zijn gelegd, kan dat tweede gedeelte in gebruik worden genomen. Aan de gebouwen Zuid-Binnensingel en Binckhorstlaan werd het nodige onderhoud ver richt. V’ERSIjAG dek duinwaterleiding. Gebouwen in de stad. Leidingnet. JAAR. Toeneming. Leidinglengte in m. in 1947 Middellijn. geplaatst. gelegd. weggenomen. 2 1 n 2 1 6 n 1 n Totaal 7 169 635 433 3 976 4 052 27 1 429 6 n H 2 1 4 1 M I n Overzicht der wijzigingen in het leidingnet. Aantal schuifafsllliters voor percelen op 31 Dec. 1947 2" 3" 148 15 889 377 625 134 569 29 147 33 590 10 310 6 512 4 254 5 946 4 490 2 584 4 863 1 481 981 1 607 1 437 Gezuiverd water. Geleverde hoeveelheid. j uitgehaald en vervallen. 24 9 3 88 2 671 834 159 147 43 33 14 18 12 5 20 5 563 686 108 3 2 13 43 5 3 135 720 60 28 2 23 1 7 073 7 458 8 132 8 953 9 631 9 971 10 280 10 295 10 701 11 105 11 291 11 500 12 059 12 052 12 032 11 875 11 844 12 029 12 270 12 501 12 493 12 832 13 574 12 379 11 473 10 776 12 790 14 237 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 7 922 8 353 9 108 10 027 10 786 10 969 11 205 11 222 11 664 12 105 12 307 12 535 13 084 13 076 13 055 12 884 12 850 12 931 13190 13 438 13 431 13 730 14 660 13 307 12 733 11 948 14 643 15 936 7 80 69 12 1 309 15 406 404 186 209 559 7 20 157 31 185 241 231 8 339 742 1 195 906 896 2 014 1 447 1947. Aantal schuifafsluiters voor districten in 1947 Opbrengst in duizendtallen m3. Opgepompte j hoeveelheid water naar de i filters. 31 Ilec, 1947. 50 mm 80 4” 100 6" 150 8" 200 10" 250 12" 300 14" 350 16" 400 18" 450 500 550 600 650 700 750 800

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 140