i I 12 BB li I 10 I 8 I I 1 De in de tabel vermelde Woltmann-meters zijn geplaatst bij de afdeling „Productie”; zij stonden tot voor 1947 als werktuigen bij de Productie In het verslagjaar werden, nog meer dan in het vorige jaar, onderdelen, nodig voor het her stellen van de meters, in eigen beheer gemaakt. Voor vele onderdelen bedroegen de kosten van het vervaardigen in eigen beheer 1/5 a 1/10 van de prijs, die betaald had moeten worden, indien de onderdelen uit de handel zouden zijn betrok- ken. Ondanks het feit, dat de werktijd van 95 minuten per meter langer is dan iu 1946, zijn de totale revisiekosten lager dan indien onder delen uit de handel zouden zijn betrokken. De volgende Staten geven een overzicht van de in gebruik, in het magazijn en in herstelling zijnde watermeters op 31 December 1947. bekend. In onderstaande tabel zijn opgenomen de aan tallen geplaatste watermeters. fel Fabrikaat (systeem). Totaal. Diversen. Shunt. ,3 9 030 881 3 m' w n 17 8 135 593 53 562 9 030 17 922 72 062 Woltmann-meters. Kaliber. 100 mm. 200 mm. Totaal. 3 27 Aantal 3 3 2 3 J 12 Venturimeters. Totaal. 600 mm. 700 mm. Kaliber. 250 mm. 350 mm. 500 mm. 3 Aantal. 2 4 5 1 15 7 m3. 110 n>3. 20 m3. Totaal. Kaliber. 162 137 118 11 30 42 3 2 68 1 1 1 40 1 144 12 37 Totaal 120 353 1 185 231 179 42 30 m3. 50 m3. j 80 in3. 7 Watermeters voor aangesloten percelen. Watermeters voor afgesloten percelen. Bjjmeters Tussenmeters met minimum Tussenmeters zonder minimum Tussenmeters buiten administratie Overige watermeters buiten administratie Standpijpen sproeiwagens Watermeters bij de Productie Vermogen. (Kaliber). n 5 94 2 Lux Pollux. 6 1 Siemens Halske. 1 065 1 13 5 Wolt- mann. 13 mm) 5 m3 19 7 m3 25 10 m3 32 20 m3 38 30 m3 50 50 m3 75 80 m3 (100 Bopp Reuther. 70 176 1 509 198 109 64 3 3 3 m3. 5 m3. 52 838 305 71 137 117 17 36 41 -v, - 22 j 2 8 12 13 132 925 1 814 277 258 194 20 56 49 121 750 36 85 58 42 3 .37 163 22 n Totaal 120 182 35 2 52 42 2 31 250 mm. 300 mm. 13 122 196 500 mm. 150 mm. j VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. 400 mm.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 142