12 17 IX. KAPITAALSTAAT, bedoeld in art. 38, eerste lid, sub e, der Rekeningsvoorschriften. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. 351.789,94 Y> Kapitaal op 31 December 1947 N.B. Vermindering wegens afschrijving in 1947 aflossing door vermis-^,, sing en sloping van bezittingen Kapitaal volgens Balans per 31 December 1946 Vermeerdering wegens uitbreiding in 1947 f351.207,18 539,57 43,19 f 6.004.953,— 596.808,20 Per 31 December 1947 werd voor aflossingen f 351.207,18 f 43,19 f 351.250,37 voldaan. Het restant ad f 539,57 zal per 31 December 1948 worden afgedragen. (Zie besluit van Burgemeester en Wethouders van 24 Februari 1948, Corr. No. 155450, Afd. F.) f 6.249.971,26 f 6.601.761,20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 152