ut lh -i iW| t> r»^s -/O So i IJ ©o te 25“P y 1-1 g? tH ds 15 IH s 47 i s il| ilh j»Ss i! £§iü:h isg||§-=T> "oi05®! 0 1 lïë s wg" i-Ii d O jh g 9 5 2 5* g 5 I lö ca 3 03 2 2 2 s 2 S 03’ 5 2 2 2 g 2 ca 2 2 *O 2 2 CD CO 03 3 2 2 5 3 w .s »3è •SËa «■go A z-s bC O “s-i: S£p£ •t- JaD fel~t s»*fl Ss O -s=: “s-a 1 ISï §S ÓS ©10 ts 03 rH - en 2 I 12 ■522 »gg® 1 Oló^ 3ii§i gg£°* oSgSg w-'&Së T^ti0 g“ai !- S ë“2 Sï2 l§ w S©"« t» s !is:| ihfj I” g SS5 IfiSI §s.. së? 4 L«sg 5-lï^ r«= jt=S£s a»3 tlljlf bC A C èsIlSï SaSoï ■ei: 5i^j O S -o’® g§ ~spa c H a S S> r 1S S|5§lEg| ■£2'1 I »2 2g-^ gif-11 si §«§ë”Sg5 Si3g-§£= ^§S=“"5q .s&p-s-2 S.“l=«S-a S§f|®l$fl I»? Ls l.g°§’ h’s^i^ =rt <»ara a._ SS -ï g? sss“il i::s=: s?HH £5l*~§fd II 5 c 2 £=<e s 2 fit ?Ea si! •2 te -4 3gf cö r§ A q A>A d-^ =:§F £2>&a VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. co 03 »o S3 <a E 03 •rt- CO ■f ca co co cd" co 1O~ a 8 g co CD S3 CD cd co co T“< o" C© co 03 03 CO 03 03 O eo~ oo cd’ 03 CO ca ca co O oo* *o 03 co »o 00 1O LO 03 ca Ca ca O Ol' 10 03 CD 00 Ca CO Ca Ca co 03 Ca °0~ o v-4 ca CD iO Ca 00 co" Ca 00 »O 00 03 S3 CO co cd èo 10 CD *O CD 4 có O CD rj< tH iO ld »o CO Ca CO »o Ca Ca s co o 03 -Cf có 5 »O 1O CD 00 00 03 ca CD cd" S’ O Ca CD CO Ol CD CO 'tó-' 03 o 03 10 H co $5 M Q 0) z o 55 M CO o S 03 o co CD 25 K 25 >0 Ca t.' 03 R T— 03 *O eó tr ee" CD CO co’ R C5 a o- o bD .5 5 XJ S3 M 9 3S§ A£ e-K 2 c §0$ cd .ca z-~.r-i ":h 2 S 1 rtfg S f ~s!s‘ &£si «o ÊTS| u o01- SM I SS 2 ■go-2 2 h Sgg- &s§s bi© >’2 es O Ills o §5“ q O hw bc |Sfc7 Il:jl •SggSS K s E Sg Pl g-h lil ■S£ A «M XJ+J 0i =3“S 5ii‘- <s r2 Blfl »2 ®-° 1 t-00 r ©«H <MO g g&S0^ “g O’S ©- T* C> A bfi C 0|0 5 §S£g >-S 'w b£ -C ©u. +J S3 A^ O 2* A ièg “7§ b£ >3g fcj eg d h. 2 «1 a L - 3 B dS ï-5= v. 4J <Z> O -J-> w I &2-og^§ efS.gg-2 irsB> !ssMi ■•°-aS-feN gSsègsg OsF’ pHUi 4J O ■+- A w o be i4 2 - 2 S o ca. o o O I* o I o >0 f 1! m’t I I '- I eg sP 03 o I bc§ IQ 1 A 4S A sgjif ^©^3 ^A aaMs £2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 172