INHOUD. ALPHABETISCH REGISTER. i, -) I i. ii. in. IV. v. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. Biz. 16 48, 49 8 62 62 16 21 18 49, 50 14 8 9 18 9 56 25 31, 32 Biz. V en VI VII 1 13 16 16 18 24 26 28 38 30 31 33 46 59 60 Biz Brandverzekeringsfonds16 Brandweer21, 22 Bruggen28 Burgemeester1, 2 Burgemeester-De-Monchy-fonds53 Burgerlijke Stand13, 14 BijlagenV en VI Bijzonder onderwijs 47 Colleges van curatoren48 Commission uit de Baad (Vaste 3, 4 Commission, waarvan alle of enkele leden door de Raad of door Burgemeester en Wethouders zijn of zouden zijn benoemd4 t./m. Commission (Overige en Besturen) Commissiën van Toezicht op het onderwijs Comité tot steun aan hulpbehoevenden (Gem. Congressen, conferenties Conservatorium voor Muziek (Koninklijk Consultatiebureaus Coöperatieve verbruiksverenigingen Coöperatieve Wasserij Crisis Comité (Haags in liquidatie Detailhandel Diensten (Organ, v. Gemeentebedrijven en Diensten (Takken van Dienstgebouwen Dienstplichtadministratie Dienstplicht, lichtingen Dierenbescherming Directeuren en administrateurs Distributie Doodschouw’ Drankbestrijding Drankwet Drenkelingen (Redding van Echtscheidingen Erediensten Eerste hulp Effectenhandel (Geld- en Eigendommen (Grondgebied en Erfpacht Exploitatie-Mij. Scheveningen N.V. Faillissementen Financiën Geboorte Gebouwen (Gemeente-) Geestelijken Geld- en effectenhandel Geldleningen Gemeentebedrijven en diensten (Organ, van Gemeentebegroting Gemeentebelastingen Gemeentebestuur Gemeentebrandweer Gemeenteeigendommen Gemeentegebouwen Gemeenteontvanger Gemeentepersoneel Gemeentepersoneel (Rechtsherstel Gemeentepersoneel (Regelingen met betrekking tot het Gemeentepolitie Gemeenteraad Gemeenterekening Gemeenteschu iden Gemeentesecretarie (Ambtenaren der Gemeentesecretaris Gemeentewoningen Gemeentelijke studiebeurzen Gemeenten (Kerkelijke Geneesheren Geneeskundig schooltoezicht 7 7, 8 48 7, 34 29 56 37 t/.m. 40 30 26 7, 33 31 12 9 8 60 60 24 8 30 25 23 23 22 13 59, 60 42 30 16 16 29 31 16 13 8 59, 60 30 17 12 16 17, 18 1, 2 21, 22 16 8 8 8 t./m. 10 11 10, 11 18 t./m. 21 1 16 17 9 IX, 8 26 53 59, 60, 70 25 52 Bijlagen Inleiding Het Bestuur Bevolking Grondgebied en eigendommen Financiën Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid Openbare gezondheid Volkshuisvesting Waterstaat Verkeer Landbouw, handel en nijverheid Arbeid Maatschappelijke steun en voorzorg Volksontwikkeling en -opvoeding Erediensten Landsverdediging Aankoop van gebouwen en grond Academie van Beeldende Kunsten Administrateurs (Directeuren en Afgifte Bewijzen goed gedrag Afgifte Bewijzen Nederlanderschap Afstand van grond (Kosteloze Alarmeringen Algemene Politieverordening Ambachtsscholen Ambtenaren van de Burgerlijke Stand Ambtenaren (Gemeente-) Ambtenaren der Gemeentesecretarie Ambtenaren van de Politie Ambtenaren bij de takken van dienst Anjerfonds (Haags Apothekers Arbeid Arbeidende klasse (Vereniging tot verbetering der woningen van de Arbeidsbemiddeling Arbeidstherapie Arbeidswet Armenzorg Arti et Industriae (Nederlandse Vereniging Autobusdiensten Avondnijverheidsscholen Bad- en zweminrichtingen Baden (School- en Zee-) Baggerwerk (Waterverversing en Bankwezen Bebouwingsvoorschriften Bedrijven en diensten (Organ, van Gemeente-) Begraafplaatsen Begroting Belastingen Beroepskeuze (Voorlichting by Bescherming van dieren Bescherming van kinderen, vrouwen Besmettelijke ziekten Besmettelijke veeziekten B-steun-Comité (Gemeentelijk-) Besturen (Overige Commissiën en Bestuur Het Bevolking Bevolkingsregister Bewaarschoolonderwys. Zie Voorbereidend onderwijs Bewijzen van goed gedrag Bewijzen van Nederlanderschap Bibliotheken (Openbare leeszalen en Bioscoop- en toneelvoorstellingen (Toezicht op Blindenzorg Bond Vacantiebezigheid voor schoolkinderen Bouw- en Woonverordening 26 31 42, 43 32 33 55 28 48 25 25 28 30 27 12 25 16 17, 18 32 24 44, 45 25 25 7, 34 7, 8 1 13 14 46 62 62 54 22 43 41, 42 26

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 1