i: i h •T ::s: 16 1 „Fi Ss i Ss g g s g i 1 - £- I I. 5 g <5 I 1 S cc vH L L L oT o ■»H I'- O m X cd co X Tj< i© I I g 5 s i.s »o co X CO co' id 03 L L l iii id pgg 55 SS «X s -S-S 5 s 2 fe <5 ffi g c e s 5SJ L L L r4"© x F- CO F- r- co v- r- x x 'T G. •S g 2 L LI »o m co rf i© CO c o 5 g s <-gi bD e c Sil M 5 c j i? VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. iQ K K C C R 03 CO flfi <30 X 03 r- co 44 Q iO GD GD Ch d 44 g 03 03 1© CO co N O .9 ■s tx CL O bi) E T3 PQ O S I co id S oi co X CO CO 3 03 03 04 r< s 6 03 bD cè o: <D co X 03 03 03 <33 X ld ld *-< X CD g 03 co x '•f <o co *- K eö w bL OS 43 CO g cd «d 03 t— U5 o 03 ar. r- CO co ia m ia cd X ld r-4 03 *n V. 03 t- co co i£5 I© id cd X 03 1© CO 'vf 03 1© T-< Tf TX X X id 03 03 cd c H JO _q E u D ?n g. ”D JU ~O O O a bD 5 44 00 TM 00 03 CO X Tt i© r-^ c g fi s-< g ■K O 03 bto G li S-C-n b£ G I P-Ê? “jO 5 'cS cö t> ■4- U "ft S“g M as -O 44 44 bD g 6 t o 5 c - 9 1^0 §l“l? o e 43 gö g g 44 go Ba x: o S’2 ~gs M s V fc i •G v to .S t- 44 44 b£' ”5 O •ft c 1- •s a c yiltil héhr c o bc c *-• .S^D s gsi -S a a rs CS G C fc 44 S G gB®f fg&ïï (Oi- 2 2 “g g «i065 i X> •ü-g s ■S.£ 5 5 -6 g i a S o tó C p J p X“ H Bi bO G g-S a i a 2 “t a£ o M "cd cè 43 G «2 bc êÉ&g-S l.fN! Isl- .2 o g -o |25a Q -a sa» x> 43 h o ®s •G q cS JS «S

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 211