17 17 t 6 7 9,-1 I v VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. de huurinning in 1947. Tabel II. Verlies wegens Oorlogsschade. Bruto-huur. Restitutie. C O M P L EX. onverhuurd. oninbaar. f f f f 101.50 69,35 t t 21,— f 11,20 f 30.786,30 n n n n 2.464,80 n f 1» 111,20 80,91 11.814,40 e f 1,90 16,10 233,45 r> n n 51,84 14,— 1» J» n n n n n 71.35 138,50 42,— 16,— 7» n n 51.- 72,60 98,10 7,60 n T) n 3.30 B 7» 291,20 83,60 15,25 112,— 77 77 23,10 77 n 234,65 19,75 5,25 3,50 3,50 4,- 1.560,— 1.085,— 77 1,50 77 77 n f 1.014.67 9.397,23 f 1.811.721,39 f t 345,76 t 2.172,55 130,66 f 2.074.342,49 f f 51.695,50 f 2.069.593,24 f 197.556,35 f 2.834,30 f 222,71 f 2.074.342,49 f f t 110,75 f f 2.192,68 f t 3.575,04 f t 2.782,50 t 73,96 f 77 n 77 416,— 77 77 f 6.286,52. 4.090,37 f 198.706,51 10.800,88 f 2.192,68 110,75 f 3.575,04 t 2.782,50 t 73,96 77 77 f J! 77 77 77 77 77 77 77 77 77 f 77 17 Totaal te 1 verantwoorden. 71 n 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7? 77 77 77 71 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 Oude Stad Oud Scheveningen Grondbedrijf Zomerhof-dienstwoningen 106,40 19,25 164,85 322,60 341,15 139,75 81,20 263,85 104,80 3,95 40,50 7,95 3,60 85,30 88,90 7,60 13,40 9,50 Her steld verlies. 176.668,68 f 3.776,40 1.490,21 Huur schuld einde 1947. 12,501 3,601 0,30 1.007,70 943,20 70,88 107,20 73,17 104,40 4.183,40 595,40 Internerings kamp. 160,55 161,50 0,90 47,10 29,55 4,90 Totaal verantwoord. 179.125,30 4.647,40 1.524,25 416,— 10.458,88 326,— 16,- Vooruit betaald 1948. 191 776,86 4.973,40 1.540,25 416,— 57.851 lt-4.92 7'.25 Vooruit betaald in 1947. 53.90 32,75 34,75 1 20,65 1 52.05 41.601 206,65 41,15 296,90 17,55 27,30 58,11 23,95 33,50 26,— 11,05 15,— 85,10 16.65 25,- 44- 7,95 54.85 2.998,37 676,— 191.776,86 4.973,40 1.540,25 416,— 15.148,40 13.764,40 81.543,80 28.841,80 67.942,30 1.788,— 4.180,80 5.715,48 521,- 50,04 133,— 72,40 63,— 165,75 198,50 191,90 225,65 13,20 420,90 134,50 180,45 142,20 562,25 19,50 15.159,45 13.860,60 81.892,75 28.946,60 68.176,95 1.788,— 4.188,30 63,— 127,50 15.142,80 13.835.60 81.458,45 28.736,— 67.824,90 1.788,— 1.516,30 61,30 35,40 236,70 25,20 47,60 82,45 112,80 146,— 269,90 29,40 85,50 25,20 18,— 32,75 138,— 69,35 168,44 82,85 13,— 9,80 26,15 18,55 228,01 237,14 265,25 1,50 409,60 68.176,95 1.788,- 4.188,30 17,80 i’7.30 4.237,50 78.321,— 8.859,20 7.269,60 97.160,15 31.736,55 31.782,40 8.778,95 17.530,70 31.163,75 31.650,80 5.330,— 59.073,50 40.139,85 179.043,41 72.028.20 10.217,60 41.495,60 23.774,20 6.143,75 17.350,50 72.608,40 131.281,74 232.614,85 13.244,40 61.382,60 62.591,45 69.278,85 140.759,21 129.366,44 30.975,80 12.103,95 92.377,90 23.974,60 1.630,20 21.678,10 11.079,64 17.604,60 2.537,60 2.106,— 9.919 9.545,— 15.159,45 13.860.60 l„ 81.892,75 28.946.60 n 7.269,60 97.160,15 31.736,55 31.782,40 8.778.95 17.530,70 31.163,75 31.650,80 5.330,— 59.073,50 40.139,85 179.043,41 72.028,20 10.217,60 41.495,60 23.774,20 6.143,75 17.350,50 72.608,40 131.281,74 232.614,85 13.244,40 61.382,60 62.591,45 69.278,85 140.759,21 129.366,44 30.975,80 12.103,95 92.377,90 L 23.974,60 1.630,20 21.678,10 11.079,64 17.604,60 2.537,60 2.106,— L 9.919,— I, 9.545,— III IV V Vuurbaakstraat Proefwoningen Betonwoningen Trekweg I 7.269,60 97.160,15 31.646,20 31 782,40 8.775,— 17.490,20 31.155,80 31.647,20 5.330,— 58.983,60 40.047,80 178.843,70 72.014,80 10.192,— 41.495,60 23.756,20 6.048,— 17.085,— 72.539,05 131.113,30 232.518,— 13.231,40 61.266,40 62.546,05 69.095,45 140.208,60 128.788,15 30.570,80 12.102,45 91.787,80 23.974,60 1.630,20 21.580,— 11.079,64 17.604,60 2.537,60 2.106,— 9.919,— 9.461,40 i n 100.568,— 4.252,20 Overlicht van 4,60 3,15 I Tl Afvoerkanaal I n-ni iv. Oost Kolenwagenslag I n ni Westduinweg H in. Vissershaven Dr.-de-Visserplein Duindorp I-II Huurschuld aanvang 1947. Afgedragen per kas. 366.35 407,10 563,55 22,50 268.05 129,70 605,80 588,60 706,25 352,80 74,25 1.262,90 7,30 3.032,10 18.838,85 21.779,35 f 996,10 8.717,65 17.495,30 30.927,05 29.160,80 5.282,40 58.943,95 39.997,50 78.312,01 55.688.10 10.186,30 41.176,65 23.695.10 6.048,— 17.150,— 72.017,90 130.578,85 231.784,05 13.199,70 60.711,20 62.354,55 68.550,71 139.921,34 127.842,12 30-603,25 12.029,70 86.876,25 23.371,90 1.630,20 20.618,90 11.008,76 17.494,10 2.537,60 2.106,— 9.477,— 9.278,05 f 181.935,29 f f 198.706,51 f 185.712,95 f II m iv Spoorwijk I ÜA IIB II c III IV. Laakweg-West. -Oost -Uitbreiding Zomerhof Buiten-Haag Rustenburg Kortenboe Westeinde Vredebest Loosduinseweg Piet-Hein- en Heems- kerckstraat (L.) Pieter-de-Hooehplein (L.) Hoefkade. Marktweg Deimanstr., weekwon. maandwon. Pakhuizeneomplex f 2.446,04

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 225