I li 88g r I i'if li d_ -sg r I 17 i 1 Jeii II I j ih *sï i- 0 ii G-ö (<sïs Fih te i :tpj:f hfjlï .8..£. “■“Mg*® ■•S’» g - S §5 V “g5-2^ s g &§2”S hl^= h-h^ i “sï I c -s l P5i 1000iil§f Hj§ 5 S 5 5 5 S S O i S g g° s IA s Hj s 2 I Sgg 05 05* CO O 03 S S S S ££©35 s s s s s >2*° |s-i a g feo s a 2 s i E I a: 8 s 5 .2. “S -E g -I i x-c <xx 2k Ex VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. t- i© 03 S -d co 3 _Q 8 i© co co b- i© i© 00 «ef CO i© co b b b co o 'd s fi U cö cö fit S a O -f -t 05 T—i t-1 T-4 tH v-l b d 0^0, i© CQ 0 S« a 0 o E3 t-T 3 G 8 a d d .ja d tx C -8 G 6 o "5 E s -g co d CO i© °1 co cd T-l 1-^ co 03 -£ i— O b- r— vh »r^ w~ O O O o Z a 3 o ■8 H- E 8 _N <y n' c ■f> a 8 s o O uO CO b- g o o' 05 c cd t— »O of o' co r— eo tT iO O b- 03 03 M* o o V— 05 03 T-1 T-« o 03* s o •5 o t- 03 O o CO rf O_ 00 TT Tl CO^ 03 cd CO i© i©^ o CO cc CD V s o E (D _O O - t£> 03 co l© O_ o' b£ •S 05 o r- 03 co <x co i©. ©- oi cd -T cd oT O b- O t— 05 -* r-- co co O 03 ld c> O IO CC r-< O O 00 o t^O 03 iC b~ i© Oi »d c' o _s N 1O CO 05 C© i-O «o CO H 05 05 00 lO r- i- r- co 03 CO 1O O CO r-l C© CO Tl >0 CO CO «0 UO rH CO co m 00 S3 O1 C'- •0^03^ F «o 05 CO 00 o OO T-1 co co U5 O 05 T-1 CO 03 OJ o CO T- i£> 05 1O co co 03 o' o T-1 O lO co SS3SS o TM co o «d cd cd o 05 O 00 Xf 05 iO T- b- O 03 »O 05 iO lO iO COOOCOt-iCO Tf CO GO TH 05 05iOMj<b'-T- i© »O tO t— 00 b- GO IT5 05 00 ®1 s id O O lO 05 03 CC CP v-T MT eo *n 00 cd 05 GO CO T- <P o «0 05 03 Ty eo 1© tH t-i 03 t-> O o' o o o' c 2 o o" ©3 "0 >4 I CO'sfiOOb- -t< t+< -t Tf< Tt< 05 05 05 05 05 a o 1O UO^TM co 00 03 05 CO 03 8sS 05 O ©3 03 t-i •- X X 0 X 0 0 00 i© b- 00 i© O3Tj<05Q5r- of id t-7 O O 1 05 T-f 00 O 03 05 T- Cd 03 03* 00 b~ rf th e© T- l© 03 TH tM 05 05 03 00 b- b- 00 ^■1 5 “(S t- cc o id' 05 TT -r co ^0 U I o <X> «O 1© 05 b O b-^M t-T 03 ’d i© cd 00 05 00 00 i© t- 0 O 0. b- 03 r-< 05 ed co co eo i© 05 ‘0 CC O L 03 T-’ 03 03 t> ld OC CO 00 cc co 03 03 Tj- 03 t— 03 b^ r- 05 T-, TH cd b- T— TT O O b- C0 tH tH rH tH t-K tT l©'© J3 o> il S.5 -si 5 7^ u &-S S J 0 0) U -Q •G u b- Tf x 1©~ C© I© b* 05. ©F tm' O3~ cd T-T la -Mt tt co oi 03^ H cd 05 CO 03^ i© 0?^-'©'o s b- CO 03 i© cd eo O ^5 s 5 E 0 “U c "O 1 -Q C *e 1© 03 t£> t- tm b^ r- CO i d ci x’ d b-b-COO3b- CO I© rf 03 b^ CO b- b- 05 -f CO b- -r— X 03 b- i© i© cd" gs»§s - - t4 U 03 b- i© tt ld 03 03 d i© co •’f i© OO TT 03 O* •O U ft£ i o-° co co CO b- -f 00 S'Sóg °-a g s 2 £>-a-S 3 ■g rr 0 K OS oó 00 oo CO i©^ r, of eo S d ÏX p '0 O fl (5 M iS CO O 5 g i§ tn i p* o s 2 n tH 03 ^5 05 03 b^ X s bC *fl Jsi i§ •T- ff

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 226