17 11 v. VI. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Verschillen. BENAMING. Art. I. 7.279’95 n 4.689,25 1.021’53 J» VIII. f 2.347.207,541 2.367.207,54 f 2.599.041,83 f 251.607,58 1 19.773,29 I. f f n n n 56.366,— 76.366,— 69.275,07 7.090,93 n XVIII. 4.036,36 XIX. 4.689,25 n 2.367.207,54 2.599.041,83 251.607,58 Nadelig saldo f 763.158,97 f 763.158,97 f 769.619,59 f 25.671,32 f 19.210,70 Gezien: n n n n n n n n n n n n n n n n f 57.090,29 f n t 1.875.567,— n De administrateur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, Th. M. GUNDLACH. n n 6.726,— 76.366,- n n Totaal der lasten. Totaal der baten 118.400,— 6.665,— 6.726,— 56.366,— n n ff Het Bestuur van de Stichting „Centraal Woningbeheer”, L. J. M. FEBER, voorzitter. A. C. STAS, secretaresse. 447.134,29 24.402,83 671.281,59 855.628,01 166.207,31 295.487,51 6.332,25 105.586,58 393.377,12 9.204,01 210,90 51.867,28 172,96 595,88 134.704,38 113.710,75 7.686,53 23.482,70 113.710,75 6.012,84 69.275,07 f 177.438,86 f 17.266,50 55.880,69 Meer geboekt. 172,96 595,88 8.119,38 Minder geboekt. 713,16 7.090,93 19.446,34 118.400,— 118.400,— 6.665,— Geboekt in 1947. 19.446.34 118.400,— 138.445,45 100.000,— 45.038,09 390.044,— Memorie. 631.503,08 793.700,88 163.573,35 259.070,35 5.418,10 92.549,— 365.224,41 36.064,— 52.422,— Memorie. Memorie. 126.585,— Memorie. Aanvankelijk voor 1947 geraamd bedrag. II. III. IV. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. VI. VII. II. III. IV. V. Totaal na tussentijdse wijzigingen geraamd bedrag. BATEN. Bruto-huur van door de Gemeente voor de volkshuisvesting gebouwde of aangekoch te woningen c.a Opname uit het „Huurverlagingsfonds” Opname uit het „Onderhoudsfonds” Diversen Inkomsten van andere dan de onder art. I bedoelde woningen c.a Inhouding pensioenpremie enz Inkomsten Dienstgebouwen bij het complex „Zomerhof” Uitkeringen door de Gemeente f 1.875.567,— 138.445,45 110.000,— 45.038,09 f 2.053.005,86 155.711,95 155.880,69 37.758,14 f 390.044,— Memorie. 631.503,08 793.700,88 163.573,35 259.070,35 n A. Bedrijfsrekening van de Stichting „Centraal Woningbeheer” over 1947. Totaal der baten LASTEN. Onderhoudskosten ten behoeve van de on der artikel I der baten bedoelde wonin gen c.a Storting in het „Onderhoudsfonds” Afschrijving op eigendommen Rente ter zake van bouwkosten Storting in het „Huurverlagingsfonds” Grond- en straatbelasting, sluisgelden enz. Brandassurantie Duinwater Rente waarde grond Huurderving onverhuurd Huurderving oninbaar Huurderving door oorlogsomstandigheden Deurwaarderskosten Desinfectiekosten Algemene onkosten Rente opgenomen kasgeld Kosten van andere dan onder artikel I der Baten bedoelde woningen c.a Kosten Dienstgebouwen bij het complex „Zomerhof” Uitkeringen aan de Gemeente f 277.278,90 f 38.983,99 19.773,29 f 3.110.366,51 f 3.130.366,51 f 3.368.661,42 2.347.207,54 - - 24.402,83 39.778,51 61.927,13 2.633,96 36.417,16 914,15 13.037,58 28.152,71 n 26.649,09 554,72 5.418,10 92.549,— 365.224,41 36.064,— 52.422,— Memorie. Memorie. 126.585,— Memorie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 229