17 17 c. 12 13 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Activa. Passiva. Balans per 31 December 1947. B. No. OMSCHRIJVING. OMSCHRIJVING. No. Totaal. Afschrijving. Kostende prijs. A. Gemeente ‘s-Gravenhage. (Rijksvoorschotten.) I. A. I. f f f f n n f 14.993.710,80 7.959.687,54 f f 22.958.484,— B. Gemeente ‘s-Gravenhage. (Leningsschulden.) Overige woningcomplexen. B. f I. n 1.885,66 n n 8.713.189,81 n f 79.498,35 78.780,45 32.679,29 111.459,74 Waterleidingaansluit ingen, II. n n n 79.498,35 II. i Waterleidingaansluitingen 78.780,45 f 23.916.080.53 t 10.481.909,12 f 34.397.989,65 Transporteren Transporteren f 23.867.065,07 n n n n f n n n n n n n n n n n n n n V) n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Ti n n ii n w n n n n n n w n T) 11 11 n n n n n n 71 n n 71 71 77 71 11 71 71 71 71 71 71 77 71 71 71 71 71 71 71 77 n 71 n rt 71 n 77 Met Rijksvoorschotten gebouwde of aange kochte woningen. 71 71 77 77 77 71 7? 71 71 77 11 71 17 n n n n 71 77 77 71 77 71 71 n 71 71 71 77 C. Brandstoffenhokken. Kippenhokken Afvoerkanaal I Afvoerkanaal II/IH Afvoerkanaal IV Afvoerkanaal-Oost Buiten-Haag Deimanstraat Heemskerckstraat (Loosduinen) Kolenwagenslag II Kolenwagenslag IH Kortenbos Laakweg-Oost Laakweg-West. Spoorwjjk I Spoorwijk IIA Trekweg I Trekweg II Trekweg III Dr.-de-Visserplein Vredefeest Westduinweg II Westduinweg Proefwoningen Westeinde Zomerhof Dienstgebouwen bij het complex „Zomerhof” Brandstoffenhokken Kippenhokken 199.733,45 902.347,52 217.239,65 173.511,97 65.824,99 438.869,11 111.875,96 69.923,43 223.163,44 8.156,93 252.758,39 960.498,56 340.691,79 282.956,24 302.600,05 1.027.084.55 1.445.975,04 51.442,82 164.492,01 362.130,63 42.228,43 9.694,26 199.900,12 106.588,20 759.197.36 118.244,49 657.239.96 119.866.79 208.526.23 640.392,02 352.066.86 140.859,62 582.528.37 260.566.25 62.888.64 198.225.69 1.663.298.18 371.274,59 24.501.14 10.798.91 257.252,12 37.419,72 1.087.665,76 1.034.588,46 139.495,93 32.108,18 351.017,37 1.964.652,48 550.246,11 439.488,03 30.553,81 845.914,31 307.095,85 94.352,42 528.455,28 11.351,02 145.588,08 365.211,77 862.937,79 777.455,21 487.331,28 2.236.194,32 3.972.984,67 423.211,18 2.858,03 138.935,18 116.027,43 11.892,51 300.361,94 29.594,63 550.750,82 2.867.000,— 767.485,76 613.000,— 96.378,80 1.287.983,42 419.419.29 164.275.85 751.618,72 19.507,95 398.346,47 1.325.710,33 1.203.629,58 1.060.411,45 789.931,33 3.263.708,03 5.418.959.71 474.654.10 167.350,04 502.074,83 158.255,86 21.586,77 500.262,06 136.182,83 188.266.27 20.835,51 193.138,65 17.633,21 36.743,77 191.240,98 87.108,40 24.820.38 77.722,67 59.433,75 11.081,36 64.741,79 485.335,76 58.725,41 94.063,86 6.548,03 24.591,— 9.194.09 307.885,42 273.706,91 41.434,39 43.279,40 947.463,63 139.080,— 850.378,61 137.500,— 245.270,— 831.633,— 439.175,26 165.680,— 660.251,04 320.000,— 73.970,— 262.967,48 2.148.633,94 430.000,— 118.565,— 17.346,94 281.843,12 46.613,81 1.395.551,18 1.308.295,37 180.930,32 75.387,58 351.017,37 j 1.964.652,48 550.246.11 439.488,03 30.553,81 849.114.31 307.543,33 I 94.352.42 528.455,28 I 11.351,02 145.588,08 365.211.77 862.937,79 777.455.21 I 487.331.28 2.236 623.48 3.972.984,67 423.211,28 2.858,03 139.944.20 116.027.43 11.892.51 300.361,94 29.594,63 447,48 429,16 1.009,02 759.197,36 118.244,49 657.239,96 119.866,79 208.526,23 640.392,02 352.066.86 140.859,62 582.528,37 260.566,25 62.888,64 198.225,69 1.663.298,18 371.274,59 24.501.14 10.798,91 211.436,66 37.419,72 1.087.665,76 1.034.588,46 139.495,93 32.108,18 Duindorp III Duindorp IV Hoefkade Loosdninen Rustenburg Spoorwijk II B Spoorwijk IV Spoorwijk V Vissershaven Vuurbaakstraat Westduinweg III Westduinweg Betonwoningen II. Duindorp I/II Duindorp V Kolenwagenslag I Laakweg-West II Marktweg Pakhuizencomplex Spoorwijk IIC Spoorwijk III Trekweg IV Tuinderslaan f 23.757.801.73 79.498,35 f 14.998.796,46 Afvoerkanaal I Afvoerkanaal II/III Afvoerkanaal IV Afvoerkanaal-Oost Buiten-Haag Deimanstraat Heemskerckstraat (Loosduinen) Kolenwagenslag II Kolenwagenslag III Kortenbos Laakweg-Oost Laakweg-West Spoorwijk I Spoorwijk II A Trekweg I Trekweg II Trekweg III Dr.-de-Visserplein Vredebest Westduinweg II Westduinweg Proefwoningen Westeinde Zomerhof Dienstgebouwen bij het complex „Zomerhof” f 10.277.218,55 172.011,28 f 34.035.020,28 251.509,63 n Heemskerckstraat (Loosduinen) Trekweg II Westduinweg II Duindorp III Duindorp IV Hoefkade Loosduinen Rustenburg Spoorwijk II B Spoorwijk IV Spoorwijk V Vissershaven Vuurbaakstraat Westduinweg III Westduinweg Betonwoningen Duindorp I/II Duindorp V Kolenwagenslag I Laakweg-West II Marktweg Pakhuizencomplex Spoorwijk II C Spoorwijk III. Trekweg IV Tuinderslaan Gebouwde eigendommen en erven. Boekwaarde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 230