17 17 16 17 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. N. T E B Aantal. L S T K N. WONINGCOMPLEXEN. Diversen. totaal. f f f f 12 mnd. f f t 454,52 f f f n w n n ti 1.825,— 1.241,— 1 16,05 n n n n 4 n n ti n n 873^39 T> f 24,250,32 28 Totaal A 4-232,54 f f f f f f f f f f w 25 1.168.06 n 281,35 n n i> n n t» n n 9.386.94 7 2.277’71 4.849,57 n n f 155.711,95 f f 166.207,31 n 37.758,14 f 2.033.146,88 167 8 611 f 166,207,31 f f f f f f f f f f 3.187,48 f f 155.880^69, 37.758,14 f 155,711,95 167 8611 24.402,83 f 855.628,01 f Tl n n n n n n f ti n n n n n1 f 231,62 w f 2.382.497,66 n1 f 444.991,53 n f 155.711,95 2»1 f 852.440,53 n1 f 166.207,31 n t 155.880:69. f 1» n -n n 142.521,39 n n n n n n tt n n n M n n n n n n n n n n n n w n n Tl TT n n n Tl Tl r> 1 17.814,50 n Tl n n n n n Tl Tl n n n n n n f> n n n Tl Tl Tl n n r> M Tl Tl n n n n w n n Tl n n n n Tl n n n n n n Tl n n n n n n Tl n T) n n n n n n M n n n n 11 n Tl n n n n n n n r> n n n n Tl C. Brandttoffenhokken Kippenhokken Totaal A, B en C n ti Tl f! Tl II TT Tl n n n ti Tl Tl f 123.379.63 13.507,82 ~~l n - n 11 n 11 n it M n ti n n n n n n n it w n n n n w n w ti n n 11 ti Tl n n M n n n n n n n n n n n n n Tl n Tl Tl n f Tl n n n f 489.017,19 n n Tl Tl Tl Tl n TT Tl H II H M M TT TT II n ti n TT n n n Tl n n 1.538,10 1.567,31 W onto gen. 3 978 4 633 382 40 268 52 106 297 176 48 262 115 34 42 677 165 65 6 92 560 493 45 53 139 28 67 3 15 9 6 6 1 2 5 3 5 3 1 2 2 Duur exploitatie 175.156,32 40.822,64 8.624,43 1.587,75 28.685,93 4.192,29 137.101,82 126.342,14 13.077,43 9.351,82 3.631,88 7.536,02 Opneming uit het Onderhouds- fonds. 394.64 13.315,09 Totaal per complex. 2.134,43 8,33 f 447,134,29 f 158.943,77 286.047,76 Onderhouds kosten. 581,48 24.354,26 7.891,95 3.785,82 3.749,55 15.258,82 21.351,18 7.319,42 13.857,91 427,95 12.081,44 33.601,31 10.055,81 12.875,22 14.942,70 39.559,16 31.518,17 5.265,86 4.191,52 8.982,73 5.272,74 749,41 8.373,35 Storting in het „Onderhouds- fonds”. 20.170,29 4.232,54 24,25 1.215,82 401,48 2.424.62 4.316.52 3.880,25 693,89 1.703,52 81,25 542,80 817^23 675.22 1.115,73 2.218,83 1.543,14 Afschrijving op eigendommen. Rente ter zake van bouwkosten. 27.069,23 4.201,57 24.023,32 4.253,24 7.409,55 22.908,61 12.552,97 5.005,16 20.656,66 9.281,71 2.234,62 7.100,15 12.680,20 70.702,25 19.769,01 15.789,74 1.203,41 30.493,09 11.032,38 3.433,13 18.986,12 421,08 5.646,30 14.698,16 31.003,27 27.889,36 17.642.94 80.489,69 15.063,16 517,98 5.632,05 4.162,21 445,54 12 mnd. TT n f» f 186,36 245,46 276,48 255,10 163,93 223,15 168,27 226,72 221,47 200,15 154,59 403.86 34.540,94 3.827,29 7.254,57 197,75 2.188,18 313,52 18.340,38 14.149,48 3.338,10 3.528,31 35:775,29 5.380,20 3.042,98 497,53 2.513,53 729,19 22.701,88 20.437,25 3.080,02 2.991,99 Pak huizen. 1.257,99 3.876,81 3.960,25 5.553,22 8.666.26 3.731,95 3.650,15 863,55 I 4.380,82 1 19.131,18 I 4.322,42 I 9.254,91 I 71.190,64 9.818,50 81.009,14 14.433,20 17.376,61 67.392,04 30.120,32 11.880,53 58.467,79 23.417,36 5.650,64 30.277,09 10.062,48 1.398,75 9.748,20 3.092,06 3.104,77 10.388,78 5.441,27 2.072,35 5.843,75 3.591,11 1.652,64 14.869,09 59.467,57 13.182,92 964,04 395,38 7.408,92 1.335,22 38.862,87 36.925,90 4.990,16 1.228,51 11.274,31 55.411,51 14.582,78 11.647,44 3.829,49 25.316,95 7.667,67 3.737,19 14.005,27 386,45 15.734,89 54.735,49 22.869,81 19.383,64 16.752,53 63.082,19 99.055.13 7.164,89 11.051,82 20.971,49 2.892,81 403,28 7.060,16 1.198,53 14.057,08 8.477,74 7.184,08 405,64 2.724,70 5.188,87 314,09 3.507,22 56,86 2.945,83 4.023,96 17.355,01 15.373,51 1.593,80 14.932,46 55.274,09 99845 1.512,47 1.614,24 42,44 7.426,54 f 166,207,31 71.190,64 9.818,50 81.009,14 13.265,14 17.376,61 67.392,04 30.120,32 11.599,18 58.467,79 23.417,36 5.256,— 16.962,— 198.051,08 40.822,64 13.474,— 1.587,75 28.685,93 4.192,29 137.101,82 126.342,14 14.615,53 10.919,13 240,— 17,54 1.095,— Bruto-huren per perceel per jaar. 7.937,44 18.209,31 1.989,81 j 4.527,22 4.397.70 I 19.009,16 14.209,34 1.800,48 11.948,03 1.654,29 3.175,17 14.139,61 6.589,38 2.144,82 7.661,93 4.625,33 957,58 4.635,88 f 286.047,76 Tl TT 2 10.759.79 f 540.982,25 f 155.711,95 n f 659.708,89 256,08 247,41 132,68 264,62 311,80 62,57 243,52 248,71 242,17 176,45 f 311.458,28 540.982,25 Storting in het „Huurver- lagingsfonds”. A. Met Rijksvoonchotten gebouw de of aangekochte woningen. Afvoerkanaal I H/III IV -Oost Opneming uit het „Huurver- lagingsfonds". B. Overige woningcomplexen. I. Woningen, wauirvoor door het RUk bijdrage wordt verleend. Duindorp III IV Hoefkade Loosdninen Bustenburg Spoorwijk IIB IV V Vissershaven Vuurbaakstraat Westduinweg III - Betonwoningen H. Woningen, waarvoor door het RUk geen bUdrage wordt verleend, Duindorp I/II V Kolenwagenslag I Laakweg-West II Marktweg Pakhuizencomplex Spoorwijk IIC n UI Trek weg IV Tuinders! aan n -wow Buiten-Haag Deimanstraat Heemskerckstraat (L.) Kolenwagenslag II III. 7.154,— 95.130,29 31.244,— 30.792,96 10.906,72 69.139,14 15.037,71 17.329,68 30.873,79 2.513,29 23.172,29 88.786,25 59.588,86 61.111,43 71.422,68 129.147,43 229.235,64 39.683,32 9.776,79 31.322,21 6.000,— 2.072,68 20.888,43 10.392,08 12-556, 507,40 29.478,13 53.855,74 Tl n n f 230,95 232,21 Tl n t 1.082.329,59 j f Totaal B A. Te veel opgenomen uit het „Huurverlagingsfonds” Totaal A en B f 950.817,29 1.082.329,59 aangekocht voor de volkshuisvesting. 25.959,08 114.376,59 38.936,20 39.996.33 11.770,27 91.334,46 35.993,89 21.652,10 41.369,70 2.513,29 34.741,61 114.531,58 71.970,75 78.194,65 76.327,78 177.634,72 283.091,38 39.683,32 12.465,70 34.865,94 10.920,74 2.284,63 25.056,78 f 1.385.671,49 1.815,52 3.543.73 4.680,74 194,41 3.07 3.35 I Kortenbos Laakweg-Oost -West Spoorwijk I IIA Trekweg I II III Dr.-de-Visserplein Vredebest Westduinweg II Proefwoningen Westeinde Zomerhof 19.810,84 n 48,14 f 2.402.356,64 C. Exploitatierekening over 1947. Woningen c.a., gebouwd of 19.810,84 n «844 f 2.053.005,86 f 996.826,17 1.385.671,49 n f 32.501,06 123.379,63 n f 231,62 f 13.507,82 24.250,32 f 255,50 224.36 269,34 223,14 139.83 235,17 250,63 213,95 246,99 209,44 201,50 202,71 273,34 268,03 250,61 232,28 251,08 212,21 143,78 195,76 375,- a 138,18 197,06 232,21 111 f 24,402,83 28 424 110 132 78 294 60 81 124 12 115 438 218 224 285 555 911 182 65 160 16 15 106 4 633 11.572,70 T f 671,281,59 f 170.691,70 489.017,19 17.547,09 6.703,23

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 232