17 17 i: üiT~l f 18 19 t t f .1 ii.ioB, VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. C. Exploitatierekening over 1947. Woningen c.a., gebouwd of aangekocht voor de volkshuisvesting (Vervolg). E L S T N. A rervolg.) Hm living WONINGCOMPLEXEN. Door oorlogs- Voordelig. totaal. onverhuiird. Nadelig. oninbaar. omstandigh. f f f f f t f t f f f f f V» n n 985,63; B n rt 4,88 n b b b b B b b b t» n n b n rt n 42,75 b rt rt rt ft f t f 1.335,20 f f t f f 104,25 f f f f b n 134,31 4,60 84,50 b b 45,11 B ft B b b b ft rt ft ff ft ft ft n 15,— t 9204$ 210,90 f 105.586,58 t 393,377,12 t f 51.867,28 595,88 f 172,96 t 759.942,62 f f f f f f f f f f f 210,90 Totaal A, B en C f 6.332,25 f 105.586,58 f 295.487,51 f 12,25 f 393.377,12 f 172,96 t 127.017,85 t B f 4.836,85 B B B B ft B ft ft n ft n ft b ft b b f ft n ft n n n b ft rt n n t f I B 595,88 f n n b~~J f 759.942,62 b b b rt f f 11.846,86 n t 38,65 38,65 rt n rt n b ft rt n rt n 1t ft ft B ft B rt rt rt b n rt rt b tt rt n rt rt rt n B j n w n n n tt n n n n b ft b n n n rt it n ft b n ft tt rt b n B n B t f 12,25 ft n ft rt rt rt B - n t i» t 1.542,86 b it n b B n ft B n n tt n n b B B B B b ft B B 69,63' 285,70 1.318^06 17,’14 f 140.272,12 155.215,39 9.365,03 1.184,44 10.451,39 2.011,69 2.568,19 10.309,01 4.871,80 2.151,21 11.180,56 3.626,84 703,96 2.420,33 Brand- assurantie. 406,20 100,30 38,50 3,60 144,16 13,80 377,10 335,20 39,90 31,30 677,28 2.933,11 1.525,09 208,68 207,20 1.926,70 1.005,80 1.151,05 1.840,86 86,40 1.475,14 5.372,93 3.448,25 3.595,95 4.259,36 8.235,98 14.706,73 2.243,55 606,30 1.932,83 16,81 12,01 11,59 Rente waards grond. 248,41. 28,20- 202,361 32,35 233,14 133,81 77,09 Desinfectie- kosten. 273,25 322,63 38,25 39,25 Deur waarders kosten. 134,31 38,65 Algemene onkosten en diversen. 9.967,36 2.420,92 953,70 88,03 1.349,85 185,87 8.231,14 7.306,79 704,27 777,63 5.604,81 586,89 4.054,43 762,96 1.555,26 4.382,12 2.596,99 709,16 3.853,92 1.697,09 498,86 616,24 16.894,61 8,33 f 3.154.506,37 Totaal per complex. f 3.501,65 B 1.335,20 2.916,23 39,81 7.792,89 f 130.102,93 B 629.839,69 6.814,85 2.465,60 692,35 93,25 996,60 46,14 7.161,60 6.294,65 525,60 317,40 205.234,09 42.013,20 15.102,18 1.791,10 25.184,28 5.769,59 148.932,89 136.223,53 17.533,95 11.801,68 C. Brandstoffenhokken Kippenhokken 137,62 84.51 58,51 9,50 1.262,54 262,79 127,80 354,37 410,52 554,21 109.26 130,99 24,85 44,50 40,— 2.275,20 8.609,25 3.149,40 4.504,41 1.609,55 6.955,51 2.850,03 1.163,70 5.440,— 558,41 6.050,— 39,74 5,75 075,37 681,38 22,25 69,54 410,82 6.221,04 1.643,29 1.966,08 1.144,44 4.313,65 880,34 1.188,45 1.824,25 176,07 1.687,31 6.426,45 3.198,56 3.306,15 4.181,60 8.148,— 13.376,22 2.694,81 968,37 2.347,56 234,76 220,08 1.555,26 98.234,33 12.230,63 82.589,59 16.399,74 23.526,76 82.656,10 43.592,71 16.372,— 67.859,52 27.554,47 7.523,17 35.301,99 183,80 31,40 379,11 86,80 54,30 201,10 102,20 40,20 168,— 75,10 19,60 32,30 f 3,50 73,17 202,85 L90 22,90 86,50 45,25 t 51.867,28 B B f 68.113,56 f 65,75 322,63 3.501^65 4.655,43 83.000,45 23.914,58 36.089,39 2.092,17 7.094,12 15.639,77 22.333^52 15.756’67 47.617,53 41.215,21 27.219,39 1.585,47 70.665,04 158.475,47 10.870,60 10.657,74 16.570,01 6.068,— 167,61 28.151,52 f 629,839,69 70,40 77,09 I f 38.477,56 B- f 3.137.603,43 937,93 5.791,21 f 295.487,51 17,90 316,50 94,20 82,— 47,40 390,88 46,40 57,— 91,70 6,50 68,10 251,70 160,40 173,10 223,40 391,— 729.40 129,60 39,30 89,40 12,30 7,70 92,40 3^518,28 Duinwater i per woning per jaar. B B B B 5.43 2,71 9,~ 12,66 S' A L D O. 7.183,01 1.190,56 1.628,18 203,35 1.577,30 11.831,07 9.881,39 2.918,42 882,50 n t 127.017,85 f 58.904,29 68.113,56 Grond- en etraatbelasting, sluisgelden enz. 11,96 597X14 4.194,89 25.004,31 6.165,71 1.273,65 227,81 5.280,28 213,29 19.470,57 18.633,70 1.962,90 1.195,45 f 47.152,39 58.434,19 3.499,60 640,75 4.067,05 873,95 1.273,50 3.442,60 2.003,85 662,25 3.479,45 1.420,55 380,80 f 195.676,75 197.700,37 33.200,85 6.108,— 823,80 263,50 4.047,20 978,97 30.714,19 27.039,81 2.826,25 1.606,50 f 13.389,72 38.477,56 27.043,69 5.412,13 1.580,45 1.966,54 6.150,15 15.264,06 13.472,39 4.491,47 9.391,73 4.137,11 1.872,53 5.024,90 30.904,67 a f 11,78 12,66 23.938,— 16.604,01 14.172,83 7.320,— 13.260,— 48.341,25 10.304,13 2.889,40 2.529,40 1.836,— 270,06 13,069,83 f 197.700,37 f 14.337,— 2.275,— 17.150,— 3.714,75 3.465,— 15.622,43 7.836,75 3.514,75 10.976,— 2.518,— 1.030,— 5.628,— 292^— 2.471,57 11,20 n - B. Overige woningcomplexen. Woningen, waarvoor door bet «Uk bijdrage word verleend Duindorp III IV Hoefkade Loosduinen Rustenburg Spoorwijk IIB IV V Vissershaven Vuurbaakstraat Westduinweg III Betonwoningen II. Woningen, waarvoor door het Rijk geen bijdrage wordt verleend, Duindorp I/II V Kolenwagenalag I Laakweg-West II Marktweg Pakhuizencomplei Spoorwijk IIC III Trekweg IV Tuinderslaan A. Met Rijksvoorschotten gebouw de of aangekochte woningen. Afvoerkanaal I II/III IV -Oost f 3.412,81 5.791$ 40,70 954,30 f 58.434,19 1.044,27 14.772,04 4.731,69 12,80 1.591,25 10 762,58 1.610,99 1.937,66 3.904,79 360,38 4.164,48 13.646,43 8.228,05 8.516,48 10.556,05 19.693,67 33.271,43 5.995,92 1.437,61 4.941,60 B 963,68 B 273,03 2.798,51 f 155.215,39 30.614,51 197.377,04 62.850,78 76.085.72 13.862,44 98.428,58 51.633,66 20.334,04 63.703,22 2.496,15 50.498,28 162.149,11 113.185,96 105.414,04 77.913,25 248.299,76 441.566,85 50.553,92 23.123,44 51.435,95 16.988,74 2.452.24 53,208,30 2.014.175,98 f f 2.813,97 3.518,28 Totaal B B A Te veel opgenomen uit het „Huurverlagingsfonds” Totaal A en B B Buiten-Haag Deimanstraat Heemskerckstraat (L.) Kolenwagenslag II. UI Kortenbos Laakweg-Oost -West Spoorwjjk I IIA Trekweg I II B UI Dr.-de-Visserplein Vredebest Westduinweg II Proefwoningen Westeinde Zomerhof Totaal A f 1.123.427,45 2.014.175,98 F 10,07 14,94 10,65 B 15,54 10,83 B 0,69 12,79 12,77 B 11,68 - 5,99 n f 9 f 24,19 6,92 13,86 1,58 2,66 6,55 16,76 B 14.21 14,85 7,20 B 12,83 12,27 15,82 16,05 B 14,95 14,84 16,14 12,33 9,33 12,08 f 9,16 16,02 15,18 B B 11,39 13,80 13,28 12,35 j, f 6.332,25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 233