17 20 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. D. Verlies- Credit. Debet. I. I. f 759.942,62 f 7.792,89 II. II. 113.710,75 17.469,86 III. lil. 69.275,07 f 69.275,07 n IV. 14.898,60 V. 113.710,75 769.619,59 14.898,60 f 975.296,90 Gezien: Debet. E. Exploitatie-rekening Glasverzekering 1947. Credit. I. f f 37.081,48 II. 2.291,35 n f 39.372,83 39.372,83 f Gezien: f B Nadelige saldi van de exploitatie woningen c.a. voor de volkshuis vesting. Nadelig saldo der exploitatie van de Dienstgebouwen bij het com plex „Zomerhof” Kosten woningen niet-volkshuis- vesting Nadelig saldo der exploitatie Glasverzekering Uitkeringen aan: de Gemeente wegens „Inkom sten woningen niet-volkshuis- vesting” Premiën Vergoeding gebroken ruiten Nadelig saldo De administrateur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, Th. M. GUNDLACH. De administrateur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, Th. M. GUNDLACH. 22.690,12 1.784,11 14.898,60 I. II. III. Het Bestuur van de Stichting „Centraal Woningbeheer”, L. J. M. FEBEB, voorzitter. A. C. STAS, secretaresse. 858.793,26 975.296,90 Herstellen ruiten en aandeel algemene onkosten Verzekeringspremie N.V. „Ne derlandse Glasverzekerings- Mij” te Rotterdam voor de woningcomplexen v. d. voor malige Woningbouwvereni gingen „Mischkenoth Israël” en „Die Haghe” Het Bestuur van de Stichting „Centraal Woningbeheer”, L. J. M. FEBER, voorzitter. A. C. STAS, secretaresse. en Winstrekening over 1947. Voordelige saldi van de exploitatie woningen c.a. voor de volks huisvesting Inkomsten woningen niet-volks- huisvesting Uitkeringen van: a. de Gemeente voor „Kosten wo ningen niet-volkshuisvesting” b. de Gemeente voor het nadelig saldo der exploitatie van de woningen c.a. voor de volks huisvesting en het nadelig sal do van de exploitatie der Dienstgebouwen bij het com plex „Zomerhof” c. het Glasverzekeringsfonds we gens nadelig exploitatiesaldo

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 234