17 i. f 22 f. f- g- VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER Kosten. Begroot. t t f» f 147.676,98 f 139.754,— 1.140,53 1.400,— 99 99 99 t 134.704,38 126.585,— f t j t 76.366,— f 69.275,07 t Hierop komt in mindering wegens Aandeel algemene onkosten ten laste van Artikel XVII der Lasten Ten laste van de exploitatie der Dienstgebouwen bij het complex „Zomerhof” komende sociale lasten enz Aandeel algemene onkosten ten laste van de exploitatie glasverzekering Vergoeding wegens inning voor derden Gekweekte rente ,9 968,88 4.524,96 1.508,60 4.829,63 v 954,— 4.250,— 1.500,— 5.065,- c. d. e. 100.547,36 881,29 53,90 731,18 1.149,93 697,02 1.720,27 1.999.73 851,36 10.798,24 152,80 1.961,- 1.262,89 130,20 477,46 23.000,— 1.262,35 1.500,— 50.000,— 12.000,— 2.000,— 5.566,— memorie 100,— 3.700,— 1.400,— 100,- 95.500,— 750,— memorie 250,— 1.000,— 900,— 750,— 1.400,— 500,— 10.950,— 250,— 1.960,— 1.117,— 202,— 225,— 23.000,— 1.000,— 2.482,22 44.120,25 8.874.76 2.613,82 5 412,08 390,27 279,75 3.801,77 1.140,53 159,62 a. b. a. b. c. d. e. g- h. i- a. b. c. d. e. h. i. i. m. n. o. P- g- ARTIKEL XVII VAN DE LASTEN. Kosten van andere, dan onder Artikel I der baten bedoelde woningen c.a. Deze kosten verliepen als volgt Onderhoud van oude woningen te Seheveningen Onderhoud van woningen in de oude stad Restauratie van oude woningen Duinwater Straatbelasting Deurwaarderskosten Zuiveren woningen Salarissen Aandeel bedrijfskosten Diversen ARTIKEL I VAN DE BATEN. Bruto-huur van door de Gemeente voor de Volkshuisvesting gebouwde of aangekochte woningen c.a. Buiten de huuropbrengst is gelaten een bedrag ad f 328,80, zijnde de huurver hoging in verband met samenwoningen, dat ingevolge de Rjjksvoorschriften aan het „Onderhondsfonds” is toegevoegd. ARTIKEL XV VAN DE LASTEN. Algemene Onkosten. Deze kosten verliepen als volgt Salarissen Drukwerk, bindwerk Advertentiekosten Tramgelden enz Vrije woningen, woningcomplexen ’s-Grarenhage Vrije woningen, woningcomplexen Seheveningen Huren en verdere onkosten inspectrice-kantoren Seheveningen Huren en verdere onkosten inspectrice-kantoren ’s-Gravenhage Telefoonkosten Aandeel storting pensioenfonds G.A Kosten spaarregeling Kosten pensionnering Kosten Ongevallenwet, Ziektewet enz Kosten Invaliditeitswet Kosten Vereveningsheffing Vergoeding aan de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 236