19 2 VERSLAG VAN DE N.V. Balans per 31 December 1947. Activa. Passiva. f 492.321,39 f n 23 935,88 n f 604.238,17 f 604.238,17 Exploitatierekening 1947. f f f 12.161,62 f 12.161,62 Verlies en winstrekening 1947. f 1.304.07 f 11.177,77 11.177,77 f n n n n n n n n n n n Oorlogsschade Saldo van Exploitatierekening Saldo winst Onkosten Onderhoud Grondlasten Salarissen en lonen n n n n 3.251,42 5.267,45 2.658,90 Interest Rente Inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw Belastingen (te veel gereserveerd in 1946) Huren en pachten Diversen Kaartverkoop Saldo naar verlies en winst Kapitaal Huren en pachten N.V. Maatschappij „Laan van Meerder- voort” rekening-eourant Subsidie herbebossing Salarissen en lonen Belastingen 600.000,- 27,50 2.291,20 7.582,50 520,36 1.891,21 2.388,31 7.361,74 4.408,42 2.335,75 150,- 5.267,45 57.280,— 14.000,— 4.530,19 137,80 10.700,— 468,08 1.805,09 850,— 1.087,50 763,73 190,38 264,80 114,— Gronden „Ockenburgh” c.a. 129.01.14 ha. i Inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw Inschrijving in het Grootboek 1946. Waarborgsom Zekerheidsstelling belasting Effecten Dienst der Stadsontwikkeling en Volks- huisvesting in rekening-eourant Rente 'Inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw Interest Huren en pachten Onkosten „OCKENBURGH”. f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 243