20 I f f 6 f f I t ■«- VERSLAG GEMEENTELIJKE DIENST VOOR DE WEDEROPBOUW. Opruimingswerken. Bedrag. Tijdvak. Bedrag. Datum. CR. f f 529.782,08 25-2-’48 73 29- 5-’48 f 929.782.08 Ministerie van Financiën (10 pCt.). 22-7-’47 18.360,— f 948.142,08 f 1.445.223,98 Herstelwerken. Omschrijving. Bedrag. 140.951,14 100.979,- 1.541.008,70 2.337.884,99 Het verrichten van werkzaamheden aan installaties, leidingen, kabels enz. van de Gem. Nutsbedrijven. Gemeentelijk Gasbedrijf Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf Duinwaterleiding Herbouw en herstel van openbare gebouwen. Politie Haven- en marktwezen Woonwagenkampen Scholen Kunsten en wetenschappen Ontspannings-, sport- en speelterreinen Pfivaatrechtelijke eigendommen Herbouw en herstel van oorlogsschade bijzondere scholen. Gebouwen lager onderwijs Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw (90 pCt.). Nagekomen posten 1946 Ie halfjaar 1947 3e kwartaal 1947 OctoberNovember 1947 December 1947, inclusief nagekomen kosten Voor de voorlopig ten laste van de Gemeente gebleven kosten van puin ruiming: Jan.Aug. 1947 incl. restanten van vorige jaren, waarop tot dusver geen voorschotten waren verstrekt SeptemberNovember 1947 December 1947 86 92 115 Datum van inzending. n n 54.300,— 18.707,50 69.800,— 81.500,— 138.450,— 24- 2-’48 11- 3-’48 13- 7-’48 56.628,54 19421,10 20.500,- 269.184,90 182.775,- 42.776,28 302,40 97.034,99 23 429,— 23.090,— 323.334,— 383.958,— 47.807.33 13.137,26 180.820,— 126.187,87 311.718,— 48.850,— 16.250,— 310.649,47 48.796.38 104.888,— 80.065,— 11.674,— 28.906,— 8.431,05 239.474.54 43.896,94 94.400,— 71.920,— 10.500,— 25.900,— 7.500,- Voorschot- aanvrage no. Declaratie no. 52 53 67 69 5.467,56 716.590,44 218.659,20 160.722,12 In 1947 ingezonden voorachotaan v ra gen Ontvangen voor schotten van het Min. van Financiën IJ 5.468,24 1.205.972,44 j 25- 6-’47 9-10-’47 13-12-M7 3- 3-'48 179.117,68 35.250,02 24.883,84 Door het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw verstrekte voorschotten. Herstel van oorlogsschade aan Openbare Werken. Straten en pleinen, wegen en voetpaden Rioleringen, persleiding enz Bruggen Kaaimuren, schoeiingen en afrasteringen Vissershoven (havenwerken en aan horigheden) Toegangen naar het strand en in de duinen Spoorwegverbindingen op industrieterreinen Herstel van oorlogsschade aan plantsoenen, parken enz. Parken (Meer en Bos) Straten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 251