20 r f. De directeur, P. BAKKER SCHUT. 7 VERSLAG GEMEENTELIJKE DIENST VOOR DE WEDEROPBOUW. i. 47.095,44 II. 2.460,— a. Onderhoud en schoonhouden gebouw b. 178,70 Aanschaffing en onderhoud inventaris 3.084,87 c. d. 873,08 743,89 e. Drukwerk en bureaubehoeften 2.014,15 7» Vergoeding verzending diensstukken 267,97 J? Boeken en tijdschriften h. 357,19 Tram-, trein-, autokosten i. 4.622,21 Onvoorziene uitgaven j. 951,69 f 62.649,19 Totaal Samenvatting van de kosten van de Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw over het dienstjaar 1947, welke kosten ten laste van de gewone dienst van hoofdstuk XV, volgno. 1075, zjjn gebracht. Verlichting, verwarming, duinwater Telefoonkosten Personeelsuitgaven Zakelijke uitgaven. Huur Lange Voorhout 50 de Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw te 's-Gravenhage. Kosten van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 252