I 20 f 8 f f n n n n n n f n n n n n n n f f f VERSLAG GEMEENTELIJKE DIENST VOOR DE WEDEROl'liOl W BIJLAGE I. Bedragen Omschrijving. per werk. per rubriek per groep. 617.043,48 n 148.740,94 n 199.187,37 112.475,05 n n 166.166,35 f 1.243.613.19 237.666,56 Transporteren f 1.243.613,19 f 237.666,56 n Het opruimen van de restanten van vernielde bebouwingen in overige stadsgedeelten. Riouwstraat Kemperstraat Pastoorswarande Loosduinseweg 23 kleinere opruimingswerken tot een gezamenlijk bedrag van Het opruimen van verdedigingswerken. Seheveningse Bosjes Tankgracht De-Savornin-Lohmanlaan Bunkers Zeezwaluwstraat Tankgracht De-Savornin-Lohmanlaan 16 kleinere opruimingswerken tot een gezamenlijk bedrag van A. Opruimingswerken. Het opruimen van de restanten van de door het bombardement op 3 Maart 1S45 vernielde bebouwing in het Bezuidenhout- kwartier. T> r> V n r> n n n 11.353,97 14.914,— 67.947,20 64.440,17 11.051,60 16.465,78 51.493,84 11.050,— 20.216,60 12.314,46 16.379,— 52.514,99 120.238,40 49.060,— 50.000,— 31.750,— 89.850,— 138.885,— 98.427,— 10.500,— j 19 786,15 i 8.546,93 L. 63.800,— 57.515,— 14.450,— 49.850,— 13.572,37 Werken tot herstel van oorlogsschade aan openbare werken, openbare gebouwen, openbare en bijzondere scholen enz. Straten, pleinen, wegen en voetpaden. Adriaan-Goekooplaan Arnicalaan en Duinlaan Duindorp (diverse straten) Keizerstraat, Zeerustweg en Strandweg Kwartellaan tot Irisstraat Van-Voorschotenlaan en Stadhouderslaan 14 kleinere borstelwerken tot een gezamenlijk bedrag van 1ste Van-den-Bosehstraat, Charlotte-de-Bourbonstraat e.o. Juliana-van-Stolberglaan, Anna-van-Buereustraat e.o Korte Voorhout Sehenkstraat, Schiestraat e.o Paulinastraat, Theresiastraat e.o Amalia-van-Solmsstraat, Emmastraat e.o Agnesstraat, Albertinestraat e.o Chateau Bleu Onderhoud puinstort Leidsehendam 4 kleinere opruimingswerken tot een gezamenlijk bedrag van 12.870,— 26.327,— 49.450,— 50.500,— 9.593,94 Het opruimen van de restanten van de in verband met de aan leg van de tankgrachtzónc vernielde bebouwing leplaan Obreehtstraat Stadhouderslaan Ernst-Casimirlaan 5 kleinere opruimingswerken tot een gezamenlijk bedrag van De hierna volgende staat geelt een overzicht van de door de Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw behandelde voorbereiding tot uitvoering van opruimings- en herstelwerken en van de daarvoor door het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw voor de directe kosten verstrekte goedkeuringen. Het opruimen van de restanten van vernielde bebouwingen in bet zg. vestinggebied. Puindepót Bosjes van Poot Zeearendstraat -Nieuwe Laantjes, Drogersdijk e.o Keizerstraat e.o 10 kleinere opruimingswerken tot een gezamenlijk bedrag van 28.900,— 18.325,— 12.997,— 85.540,— 20.404,35

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 253