20 f f f f 9 f n f n f n f f n f n n VERSLAG GEMEENTELIJKE DIENST VOOR DE WEDEROPBOUW. BIJLAGE I (vervolg) Bedragen O m s c h r v i n g. per week. per rubiiek. per groep. Transport 237.666,56 1.243-613,19 62.792,38 r> 154.644,— n n 81.145,— n 11.769,25 31.078,— n 8 431,05 n 72.409,— n 2.829,— n 2.966,— 665.730,24 407.368,10 23.090,— n 73.428,17 n 1.535, n Transporteren 2.316.711,53 98.053/7 •n n Werken Vissershaven. 1ste Vissershaven, remmingwerk t’itzich torens, belvédères enz. Scheveningse Bosjes B. Herbouw en herstel van openbare gebouwen. Algemeen beheer. Woonwagenkamp Lozerlaan Spoorverbindingen op industrieterreinen. Groente- en fruitmarkt en Laakhaven Volksgezondheid. Torenstraat, badhuis n n n Rioolgemalen, persleiding, rioleringen. Kijkduinsestraat Leidsestraatweg 8 kleinere herstelwerken tot een gezamenlijk bedrag van Paden in bossen en parken. Frankenpark, Doornpark en Lindeduin Kijkduinsestraat tot Monster (rijwielpad) Meer en Bos Straten. T rekweg Xieboerweg en Tholensestraat Openbare veiligheid. Gevers-Deynootweg (Politiebureau) 131 brandalarmcellen, verschillende plaatsen in de stad 149.446.— 4.888,— 310,— 35.580,— 6.195,— 38.290,— 1.080,— 53.840,90 19.587,27 1.152,— 1.677,— 113.801,16 66.397,24 227.169,70 Voorzieningen aan het strand, de toegangen naar het strand en in de duinen. Oostduinen, betontrappen Strand te Kijkduin, afritten Strandmuur Seheveningen 19.825,— 28.971,38 13.996,— 4.208,— 13.901,— 54.300,— 21.779,— 7.127,— 2.172,— Het uitnemen en afvoeren van hoofd- en dienstleidingen, kabels enz. alsmede het verrichten van daarmee verbandhoudende werkzaamheden, i.v.m. het slopen en opruimen van verschil lende vernielde bebouwingen, alsmede het wederom leggen van hoofd- en dienstleidingen, kabels enz. en liet herstellen van de openbare verlichting, in verschillende wederopbouwplannen. Gemeentelijk Gasbedrijf Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf Duinwaterleiding Kaaimuren, schoeiingen en afrasteringen. Langs Afvoerkanaal tussen Binnensluis en Zeesluis Van-AJkemadelaan en Zwolsestraat Oost- en Westduinen en een gedeelte afvoerkanaal Pletterjjkade Bruggen. Laan Copes van Cattenburch Westbroekpark Jacob-Mosselstraat over de Schenk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 254