20 f f f f f 10 f f f n n n f f n n n n n VERSLAG GEMEENTELIJKE DIENST VOOR DE WEDEROPBOUW. Bedragen Omschrijving. per rubriek. per week. per groep. f 2.316.711,53 98.053,17 Transport 3.558,— n 19.826,— n n 193.887,20 75.277,99 n 30.092,32 6.187,— n School- en kindertuinen. Hildebrandtstraat. 9.827,— n 336,— 123.783,— n n Zeekant, gedenknaald n Transporteren 183.956,— f 2.316.711,53 f 573.821,18 n n Schoolgebouwen in gebruik voor andere doeleinden. 4 kleinere borstelwerken tot een gezamenlijk bedrag van n n .Middelbaar onderwijs. Aronskelkweg 3de Van-den-Boschstraat. Nieuwe Duinweg Nijverheidsonderwijs. De-Gheynstraat Hoefkade Koningin-Emmakade Sneeuwbalstraat Vissershavenweg Volkshuisvesting. Sijzenlaan, afrastering tennisbanen Tapijtweg, woonbarak Openhaar onderwijs. Voorbereidend lager onderwijs. Breezandstraat en Tholensestraat Capadosestraat, Ferdinand-Bolstraat en Koningstraat Delagoastraat Gaslaan Koningstraat, Paets-van-Troostwijkstraat, Pasteurstraat Spilstraat Tholensestraat 143 VVestduinweg 40 12 kleinere herstel werken tot een gezamenlijk bedrag van Ontspannings-, sport- en speelterreinen. Duinlaan V an-N ijenrodestraat De-Savornin-Lohmanlaan Sportlaan, ijsbaan Tuinderslaan Venmeerstraat Kunsten en wetenschappen. Gemeentemuseum, Stadhouderslaan Badhuiskade 27, leeszaal Paets-van-Troostwijkstraat, leeszaal n 13.045,— 6.781,— 900,— 2.658,— 1.743,50 11.250,— 18.240,— 5.752,32 6.100,— 1.697,50 46,— 4.750,— 7.572,— 18.170,20 2.476,— 6.474,— 114.550,— 13.343,— 19.634,— 6.918,— 2.210,— 5.450,— 2.105,— 149.363,— 5.913,— 18.915,— 2.195,— 22.843,19 4.997,— 28.324.80 4.455,— 13.063,— 163,— 93,— 138,— 4.665,— 1.128,— BIJLAGE I (vervolg) Handel en nijverheid. Groente- en fruitmarkt, pakhuizen Houtweg, havengaardershuisje (Loosduinen) Lager onderwijs. Asstraat Duinstraat 55 Pluvierstraat 400 Scheveningselaan 117 Viljoenstraat 52 kleinere borstelwerken tot een gezamenlijk bedrag van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 255