20 u f f f f 12 f VERSLAG GEMEENTELIJKE DIENST VOOR DE WEDEROPBOUW. Bedragen O m s c h r ij v i n g. per rubriek. per week. por groep. Transport 4.789.887,74 91.492,09 21.518,— 13.390,10 120.400,19 7.139,77 221.285,40 Middelbare scholen. 46.464,22 394.149,81 29.701,53 11 f 5.213.739,08 Totaal *i.-. ..■■j'".. Vervanging en herstel van oorlogsschade aan roerende goede ren bijzondere scholen. Julianastraat (Lsd.) Koninginnegracht Weissenbruchstraat Inventaris lagere scholen. Aueubastrat 3 Doornstraat 170 Dreibholzstraat 24 Duinstraat 10 Frans-Halsstraat 93 Nijkerklaan 9 Pluvierstraat 400 Scheveningselaan 117 Tesselsestraat 71 Teylerstraat 126 Weissenbruchstraat 190 Winterweg 6 Wouwermanstraat 7 10 kleinere herstelwerken (aanschaffingen) tot een gezamenlijk bedrag van Zeezwaluwstraat 4 10 kleinere herstelwerken (aanschaffingen) tot een gezamenlijk heel rag van Aronskelkweg 3 3de Van-den-Boschstraat 22 Nieuwe Duinweg Stokroosplein (van. Lyceum) Waldeck-Pyrmontkade 5 21.718,28 830,60 7.152,65 17.778,87 3.061,50 10.013,10 15.461,— 149,75 11 BIJLAGE I (vervolg) 4.988,— 2.524,50 34.131,15 34.515,96 2.344,13 4.130,— 41.415,73 18.546,75 33 304,— 2.042,55 11.063,21 13.147,95 11.991,70

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 257