i i J s.i fHf:: -“Ss®.. t» M M H “ills-ï? l s s 20 s s B O Of za I 1 8. -a “ra 2 i -s E ra c e 8 5 P 5 -5 =M“ I s- ra 5 •i* g 13 2 E s 5 E -5 5 5 Cl 3 t s .g z ra 5 ctï s o 8 s 2. S3 s s g 1 3 e ■s d -ssf t> Ti I I 88 ^5 t .9 T5 3 1 5 5 ^1! Égg 5 S| fc c 5" •3C° a ■Es .9 iüli b£ ra ?-g I 3 5 -s S "5 s 3 g Si E - I èt é-s è-s ë-s g-3 Öb O O r—i b~ ’TC r5 Ti ITT -■ l’t s> g s S-g g-2 ”1 a ■*J g 4= ra ra ra ra "3 N ra ra ra;C ra 45 ra ’ra T GJ -»•’-’ Js ■5 gf sll gf - G£ SS<=cg^ -o e -' - - -' 2 E g c S 3 ^2, bt bc E^-S b.l-Ssl-g |-S VERSLAG GEMEENTELIJKE DIENST VOOR DE WEDEROPBOUW. ra 3 o O o a D 00 CÖ a ce PQ s O 00 ra l I N C LU O M O CT O bii a 43 o cn 8 o o o co" o <n •3 ra ”C o 5 g ft t}. ft ra e -2 a O co Cs co co O1 cd s Cb cd co Cl ao r X O ft bc ft ra Cb o co er. O'. Ob «b T— C© Cb co' ao i.O Cl o có cc ira SN ra O >ra ra s (N «r cc cc Ob CO af cd go cr oo 4© I- CN cd ra T 8 9 -2 H ra ra> flö fee a c ra 'S t C IC 5 ra •5 T= o ■g j= i 1 fl ra ®.2 e ra - T5 -r z: J 2> g U ra •>1 Tf CC C3b Cb irt <X) r- O oi io ce co OO rH U -“ N a ‘-o O o :8 u o» Q N cc ra ra f-< - t-( c ®’E t-2 l-MM c a ra S •s g g s - o 3 -.« r—t r—I «-* Ij a a> ra t> e g ra a> -> O c- in fihll ■H'! ill g.2 g.SaO o c c ra co ra .8 *ra -*j s E ra J2 *ra c "5 ra a> J5 -JC o c C S* ra o ‘1 o ra <d E T5 s s ,-ra X ra 5 -o C Q. O c q> ”0 T— O C <0 0 1 -g J| O a: c ra b£ cc •ra -C S ra si-g gè|j ra ra ra ’SS g-g O ëSMo W o ,C 3 J5 fl - sï Ï5 g is g’ ras ra ra 3 ra a C ^31 Hl f bic 4^ ra -T* s è-sg ë-S g- 3 M a a X ra °gz 2£-S S='“ =g >-g hi i- gif gif ÊS ft SR f© ft 4= ftC c c o ■g S M 3 -E .2 3 3 ®-g -a- jH j -- rtY r~ &T L B fra'ra ra *- o 2? e3 CO T ra F rs S ra ra r® *0 ’IJlllï ■ra» ra je ®3a?®-r=*®‘S'!::S ffp;Miisd H hi-h-P ss gl ;Is:-h^ny

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 258