L 21 36 Totaal 825 Met toepassing van de Reclameverordening werden 114 vergunningen verleend voor het aanbrengen van lichtreclame-objectenvijf des betreffende aanvragen werden afgewezen. In vijf gevallen van ontsierende reclame werd deze na aanschrijving verwijderd. (kuben, staven, cilinders enz.) en betonbanden 27 144 230 139 31 18 18 natuursteen-keien gebakken steen, dakpannen straatklinkers sintelsteen, drijfsteen, hoogovensteen, cel lensteen, enz tras, gips, schelpkalk isolatiemateriaal hout ijzer kolommen, palen, buizen enz water, dichtingsmiddelen, weegtoestellen, vluchtige stoffen, diversen 5 28 44 20 3 8 66 5 De directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht: K. DEES. In het laboratorium werden in totaal onder zocht 825 monsters, hoofdzakelijk van bouw materialen kalkzandsteen 1ste en 2de soort cement beton tegels zand grind bijzondere toeslagstoffen Door houders van liften werden 355 certifi caten, als bedoeld in artikel 4 der verordening, overgelegd. Krachtens de Garageverordening werden 57 vergunningen verleend. Ingekomen zijn 29 klachten, waarvan er zes ongegrond bleken te zijn. Het Prijzenbureau voor Onroerende Zaken in het ambtsgebied ’s-Gravenhage, dat mede omvat de gemeenten Leidschendam, Rijswijk (Z.H.), Voorburg en Wassenaar, heeft de navolgende zaken behandeld: Huurprijsbesluit 1940 en Huurprijsuitvoerings besluit 1941: afgedaan 10 712 zaken, betreffende 11 832 objecten. Vervreemdingsbesluit niet-landbouwgronden 1942: afgedaan 1871 zaken. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT. 6 Reclameverordening. 3 LABORATORIUM. Liftenverordening. Garageverordening. Prijzenbureau voor onroerende zaken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 270