i s 23 l' I •s s 4 10 I I I s g g g 5 g 3 g s 5 5 of CC T 3 5' s i g 2 (S 42 *S o 3 5 s i s t> Sg VERSLAG GEMEENTEWERKEN. 2 O C-i I l’ oó co o o M b£ C 75 •S» s bD c 'S bD e o fl O co 75 -fl 75 C O 75 g O bD fl 's- 1 5 o cT <n Ci -* 03 *2 bD •o o -I ’2 bD ac ao 03 Cl Cl aó ao co o iO in b 75 O 2 I cö -g s oe S o 8 g tü c. O 00 s uó g JD «M Cg» •c x> g E“ GO of cc CO 1O j=> -4-J O 3- W O cT s S g js c co Cl co 1O iO co Cl 03 co cc af co 03' ai 1O> o ^4 2 co Cl 00 03 cc 00 00 03 o b£ *2 ■s bD Q. O cc s ci 03 00 5 Cl s co CC 3 00 03 Tf 00 o cc' o *0 g 75 ■g c co uO af 0 co Cl 03 00 oi 03 r- iC rf* •g s« o fl o 03 03 Cl 10 03 CC i£^ 10 bD .2 u o z 75 K O bfi feM O. O 00 Cl 3 Cl T" O) 75 bD g IU G. O bD 0 08 ^6 bD fl .2 ^5 k j= k fl -• 3 K u K .5 15 p Q K

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 288