24 3 Het bedrag, dat over 1947 verschuldigd zal zijn en ten laste van de verlies- en winstreke ning is gebracht, werd in de balans als schuld opgenomen. 2V.F. Haagse Bouwmaatschappij (Habo), de directeur, J. K. TROMP. Van de bedragen over 1945 en 1946, gereser veerd voor verschillende bedrijfsbelastingen, waren op de datum van het opmaken der balans nog niet alle aanslagen ontvangen. Het restant van de reserveringen staat daarom als schuld te boek. 4 VERSLAG VAN DE N.V. HAAGSE BOUWMAATSCHAPPIJ. Balans per 31 December 1947. f 1.000.000,— f f 679.700,90 f 679.700,90 Verlies- en winstrekening 1947. f f n f 189.868,42 f 189.868,42 reserve f 37.232,43 I Beschikbare middelen Effecten Vorderingen Onderhanden werken Hulpmaterieel, magazijngoederen en meubilair Opstal pand Lulofsdwarsstraat Algemene kosten Werfkosten Voorzieningsfonds Afschrijving hulpmateriaal Bedrijfsbelastingen Saldo winst n n n Algemene reserve Voorzieningsfonds Crediteuren enz Bedrijfsbelastingen 1945/1946 Bedrijfsbelastingen 1947 Winst Bedrijfsbelasting 1947. Kapitaal Aandeelhouders nog te storten Bruto winst op werken Overschot op interest, effecten enz. 187 771,58 2.096,84 Winst te verdelen als volgt. Dividend 4 pCt van gestort kapitaal nl. f 100.000,— Naar Algemene w n H n n n n n n n De directeur, J. K. TROMP. 110.362,97 1 116.480,80 39.000,— 174.387,— 239.469,13 100.000,— 122.367,68 20.289,60 352.938,99 17.281,20 29.500,— 37.323,43 f 4.000,— 33.323,43 74.095,21 8.949,78 25.000,— 15.000,— 29.500,— 37.323,43 Bedrijfsbelastingen 1945/1946. f 900.000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 292