26 Is lil 31,25 30,— 5 38,75 30,— f 36,25 30,— 27,—. haringvisserij, op 13 Juni d.a.v. gevolgd door het overige gedeelte. De eerste haringlogger kwam reeds op 16 Mei binnen. De haring hiervan werd de volgende dag afgeslagen tegen prijzen variërend van f 259,tot f 189,per ton. Het Bedrijfschap voor Visserijproducten had bepaald, dat de haringprijzen voor gezouten maatjesharing tot 29 Juni 1947 vrij zouden zijn. Na die datum werden de volgende maximum prijzen van kracht. f 38,75 a. gekaakte volle haring b. maatjes- 36,25 30,— ws 01^ issss 119 407 I c. gekaakte ijle haring d. ongekaakte volle haring e. ongekaakte maatjes haring ongekaakte ijle haring Ten gevolge van de grote aanvoer daalden de prijzen echter zo snel, dat de Redersvereniging „Scheveningen” reeds op 27 Mei 1947 een zg. opvangprijs van f 36,per kantje bepaalde. De haring, die op de afslag tot die prijs daalde, werd door de reder uit de markt genomen en ondergebraeht bij een daartoe in het leven ge roepen Stichting. Verdeling van de haring, als gevolg van het feit dat bij vrije verkoop boven de maximum prijs zou zijn verkocht, kwam dan ook in het verslagjaar niet voor. 31,25 27,- g>§ sjè VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. 16 Mei 1947 t./m. van 9 484 Totaal 1 046 123 989 18 395 1217 353 6 751 125 99 99 43 370j Totaal 400 757; 479 144 129 839 223 600 1074490 Rog Poon. Makreel. Wjjting. Schelvis. Verse haring. Bedrag. Bot. Diversen. f T> 720 9 630 299 93 455’/2 49 740 894 498 122 261 6 746 061 71 543 51 571 51 66O'/2 1 496'/2 19 719 913 127 7 143 570 27 286 f 6.413.846,47 T> n n Aanvoer verse haring in kg. 2 449 228 378 3 055 1 435 1 433 570 1 080 868 931 1 100 772 Maanden en aantal reizen. 37 86 87 5 6 286 13 819 Maatjes haring (kantjes). Volle haring (kantjes). 14 971 1 280 498 17 332 1 739 13 200 4 354 4 480 3 390 38 133 560 2 270 1 960 4 047 2 320 7 310 14 049 56 881 94 739 35 563 Steur haring 9 826 9 500 5 171 ,16 350 246 505 679 800 8 670 26 10 280 695 237 14 15O'/2 13 358'/2 57 329 246 505 679 800 8 670 26 10 280 59 743'/2 1 804 918'/2 310 1 893'/2 8 648 123.742.06 107.643,32 165.511,15 449.760,— 677.742,04 34 647 125 256 353 316 278 503 32 174 17 415 3 884 3 325 4 300 1 865 3 882 2 882 Pieterman en gul. 98 468 '/2 Verse haring (kg). 8 057 2 646 5 355 15451 954 1 084 Van 1C/8 ’47 af per kantje. 192.160,19 475.302,95 633.705,14 496.122,15 307.352,25 141.924,56 Maatjes Volle. IJle Steurh. 3 747 5 565 8 003 78 1 002 783 3 898 I 591 543 7 352 14 189 4 715 5 270 5 927 6 751 125 7 138 338 1233147 217 155 1 O15'/2 16 649'/2 52 364 44 368 3 792 1 218 5 342 1 975 311>/2 1 019 84 16 28 857 Haringaanvoer te Scheveningen 23 Januari 1948. 67 270 366 340 1 520 900 2 511 414 1 339 920 Maximum-verkoopprijs voor de reder. 1 080 62 549 366 460 1 513 730 2 511 414 1 345 547 kantjes. 55 558} 62 076; 5 998 T./m. 15/8 ’47 per kantje. 12 558'/2 38 723'/2 38 725 26 840 7 036 106 2 tica ho 40 O-ï £S£ S V. 5“ O - E o® co 416.014,59 f 4.186.980.40 Totaal 1947 12 109 592'/2 kg. Idem 1946 13 717 O42'/2 kg. Idle haring (kantjes), (kantjes). 1119 407 39 690 12 019; 135 339 824 12 686 70 745 111 660 123 278J|303 055| 1947 Januari Februari. Maart. April Mei Juni Juli Augustus 98 Sept. 145 October 212 Nov. Dec. 1948 Januari 123 989 18 395 217 353 I 277 124| 124 566J 99 haring m' o Vergelijking met vorige jaren. .8 S 02 g CC1 00

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 298