27 6 998 818 51174 7 049 992 728 092 233 882 Algemeen totaal 20 984 881 105 222,47 9 457 842 2.483,52 692,67 f 2.569,21 f 35.018,02 18 912 677,69 6.216,90 3 748 955 12.592,04 17.169,19 3.327,08 510 712 138.513.93 409 219 187 885 1.949.693,86 22 902 44 637 Transporteren 6 998 818 11 8 846 474 611 263 78 570 112173 79 016 349 639 5 363 206 081 122 614 12 590 39 332 144 616 5 626 37 840 45 800 Transport Verificatiezegels stam kaarten 21.218,75 142,13 15.445,97 567 913 378 130 De directeur van de Gemeentelijke Crisis- en Distributiedienst, P. C. WESSELING. 11.737,40 5.251,89 9.064,56 652,31 145 105 1 903 276 Bonkaarten industriële artikelen. Textielkaarten 541513 Petrolenmkaarten 327 Vaste brandstoffen 186 252 b. Overige kosten. Huur Schoonhouden en onderhoud Verlichting Verwarming Water Onderhoud kan- toormachines Kantoorbehoef ten Telefoon en telegrammen Klein druk- en bindwerk Reis- en ver blijfkosten Publicatiekos- ten Abonnementen Diversen Bonkaarten voedings- en genotmid delen, stamkaarten en inlegvellen. Bonkaarten KA t./m. KE, inclusief kaarten voor zelfverzorgers 3 559 118 Aanvullingskaarten (NA) Tabaks- en versnaperin genkaarten 1994 586 Zware, zeer zware, lang durige- en nachtarbeid Rantsoenkaarten aanstaan de moeders Couponkaarten aanstaande moeders Rantsoenkaarten voor zie ken Coupurekaarten Stamkaarten en inlegvellen Ldeveringszegels stam kaarten en inlegvellen 829,45* Het aantal dagelijks te controleren kassen bedroeg aan het einde van het verslagjaar 118. Door de groep „na-contróle” werden de vol gende aantallen posten behandeld. Textiel (incl. werkkleding) Schoenen Rijwielen en banden Zieken Algemeen totaal f 2.090.777, Totaal Ten slotte volgt hieronder een beknopt over zicht van de in het jaar 1947 verstrekte rant- goenbonnen en bonkaarten, gesplitst naar voedings- en genotmiddelen en industriële arti kelen. Bantsoenbonnen. V oedingsmiddelen Zeepsoorten Artikel K (schoenen bijz. gevallen) II. Personele uitgaven. a. Salarissenf 1.924.559,71 b. Sociale lasten 25.134,15 Bonnen industriële artikelen. Schoenen Rijwielen en banden Insehrijvingsbewijs voor banden (algemeen en vervanging) Textielpunten (1 en 10) Luierbonnen (3, 6 en 12 stuks) Serviesgoed en keuken gerei Petroleum Vaste brandstoffen Gasolie (5 en 20 1) Lijnolie Werkkleding (A, B en C) Hieronder volgt een overzicht van de kósten van de Distributiedienst over het jaar 1947. I. Materiële uitgaven. a. Installatiekosten. Meubilair f Stoffering Kantoormachines Verbouwings- kosten Overige instal- tiekosten VERSLAG VAN DE CRISIS- EN DISTRIBUTIEDIENST. 99 99 99 99 99 99 99 99 Deze creditpost is ontstaan door de verkoop van enig meubilair aan de Districtsraad voor liet Consumentencrediet en aan de Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank. Financiële gegevens.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 315