28 PARTICULIERE GASVERBRUIKERS. Het aantal gasverbruikers bedroeg: GASMETERS. Het aantal gasmeters in gebruik op 31 December 1947 bedroeg: 73 893 Deze aantallen zijn gespecificeerd in de hierna volgende tabel. 3 Bovendien zijn nog in gebruik 754 zg. tussen- meters met 4 209 lichten. gewone meters voorheen penningmeters 68 507 Het gemiddeld aantal lichten (meter en abon nement) per verbruiker bedroeg op 31 Decem ber 1947 9,58 tegen 9,52 per 31 December 1946. Voor de fabricatie van gecarbureerd water- gas werden gebruikt 2 987 639 1 gasolie voor de earburatie en 174 879 hl cokes voor de genera toren. Geproduceerd werden 14186 720 m3 watergas. Per 1000 m3 watergas werden verbruikt 210,59 1 gasolie voor de earburatie en 12,33 hl cokes voor de generatoren. De gemiddelde dichtheid van het watergas t.o.v. de lucht bedroeg 0,601 en het koolzuur- gehalte 4,7 pCt. Na correctie voor volumevermindering we gens gasdroging en temperatuursverschillen kwam voor aflevering beschikbaar 12 902 348 m3. De dichtheid t.o.v. de lucht en de calorische waarde van het menggas bedroegen gemiddeld in 1947 onderscheidenlijk 0,514 en 4 065 tegen 0,527 en 3 996 in 1946. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Gaslevering. 178 400 m3. De voorraad gas bedroeg op 31 December 1947 n 71 746 153 m3. zodat werd afgeleverd 71 746 153 m3 100,— pCt. HOOFDSTUK V. Datum. Totaal. Verschil 1 831 12 5 8 686 HOOFDSTUK VI. 141 695 139 864 Over abonnements- lantaarns. 49 54 Aantal lichten. 85 97 Aantal meters. 141 646 139 810 4- 25 039 (1,88 pCt). 1 356 863 1 331824 Aantal lichten. Aantal meters. 56 M n n n r> n Waaronder voor eigen gebruik. 71 867 153 m3. 121 000 Aantal lichten. 4 364 3 678 pCt. n n n n verdeeld als volgt Particulieren Gen leentegebouwen Rijswijk Voorburg Hoek van Holland Eigen verbruik Gasver lies 31 Dec. 1947 31 1946 88,145 1,319 3,406 2,254 -,449 -,439 3,988 63 240 521 m3 946 586 2443 780 1 617 185 322 220 315 055 2 860 806 Over gewone en penningmeters. Aantal abonnementen 4- 1 836 (1,31 pCt.) Productie watergas. De voorraad gas bedroeg op 1 Januari 1947 Voor aflevering kwam in 1947 beschikbaar: Steenkoolgas58 786 405 Watergas12 902 348

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 318