1 -I- 28 I 16 34 1 - COKES, PARELCOKES EN ZIFTSEL. H 4 I— 47 I 1 000 kg kolen leverden, na aftrek van hetgeen voor eigen verbruik nodig was, op: 4,50 hl cokes, 3,42 hl parelcokes en 0,90 hl ziftsel. 11+ 1 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. 2000! tóOO; 1000 3 30 5 600 9 25 3 4 3 63 68 •2 2 26 2 1 168 1 5 +206 1 1 2 1 1 8j - 33 2 27 15 3 16 10 120 194 2 1 2 1 1 1 1 3 2 10 3 1 14 54 16 3 2 3 6 1 1 156: 166 2 9 2 HOOFDSTUK VII. Ziftsel. 85 670 20 000 4 300 1 298 772 451 959 228 914 COKES werd verbruikt voor: 1 384 442 471 959 233 214 704 593 29 109 710 210 000 33 600 267 500 t 5—206 t 1 134 PARELCOKES voor: pektolbereiding Beschikbaar voor verkoop. Verkocht werden ZIFTSEL voor: stoomproductie 679 849 412 349 471 930 261 930 123 504 89 904 verhitting der ovens aanleg en aanhouden der ovens. generatoren watergasfabriek centrale verwarming gashouders vuurpotten terrein gasdroging separator watergasfabriek verbrandingsoven bijproducten 'kantoren, diverse gebouwen enz. 7 146 19 190 9 346 271 840 2 71 382 1396 2 1374 2 319 1744 5483 553 194 11 082 132 810 3 403 3 363 286 100 60 295 65 264 5 174! 58 2 519! 3 11! 74 2071 tT1 2 153 I 232 28 345 174 727 26 16G 27 444 2, 2|2 -2 9^ 3i; 16| 35 7 Capaciteit naar het aantal te voeden lichten. Gewone meters. 400 <8001200 JlöO 100 [80 - 6! 3 4 33 76 11 285 25 117! 1411 Bleef in voorraad op 31 December 1947 20 10 j Op 31 Dec. 1946 in gebruik reparatie magazijn magazijn Loosduinen Veranderd van penningmeters in gew- meters Veranderd van gew. meter in penningmeter Oorspronkelijk afgevoerd in verband met bombardement Ontv. in 1947 Totaal. Op 31 Dec. 1947 in gebruik reparatie magazijn magazijn Loosduinen Afgekeurd enz. Verloren tijdens de bezetting Retour leveran ciers Totaal Op 1 Januari 1947 was in voorraad De 132 081 034 kg gedistilleerde kolen hebben op- gebracht aan cokes, met inbegrip van parelcokes en ziftsel, 1 979 645 hl, zijnde per 1 000 kg kolen 14,99 hl 1 8 1306 1 ectoliters. Cokes. Parelcokes. Voorheen penningmeters. j 30 20 10 I 5 j 8 86 812+0584 26172'140565 - 25 782 25; 93 1887 60| 60 42 106 286 187 58 2691 12323 6859 10376 27962 11510'425 82; 104 209 215 10 31 16 35 53!110]325 266 69!2983|13164|7071 1071230618 11688|488|112;929|43115|28018|149816 19 1837 53 110 325 266 69 298343164!707110713061841688|488|112 929j43115 28018 149816 48 108'299 20ó|56 2776 12680 6795 1031929349 11173|415| 86 798 40942 26266 142400 507 4582 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 319