I I h o ra g I- a. I -I •- i su;?t it sbsia i OO BS ai -s ^sli s -è -sl| 9 s* s ja 55 m S S sl i I Is n ■§1 li o §fc Mi S „ra ra *2- .s Sh 02 1-2 ra ra s •s bc ra si ra ras s s -s s i 2 a s s S SgS 2^ g - p ra ra tó '5 j» s 3S s° s 2 O g 1 S S^© I 2 S Jf 1-2&2 S 5 g ra •g o -ss^ -2 g -i -§s JSgi d 1 ra si* g ■êk I -i ^§-3 Sf 8 I i s g ra 'E ra ra il S> •ë£*rt VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. s R P s có R R 8 "ra o TÖ a co I I iÓ tO 03 oi co co K 5 S ra p b£ .s co GD JO i— ra o o -IO_ s ra P 03 b£ ra ♦a c c ra co T-1 CO p b- O E s o O S o a c ‘nj CQ S t 44 S iÓ uO co cT co‘ s o eo có co »o CO p 3 b- g T* 03 g 03 CO CO CO co” H 03 m co co 00 03 co 03 s cc co «- uO CO 03 TH co TJ< P 03 co P CO 03 03 CO -f có -f CO uo T- lQ CO T-^ CO P 00 CO P I- 03 CO 03* a> ÜD CÖ U co 03 b- S1, eo P R R i CC to I co i 00 b- TT CO I CC' I 1^00 03 io” ifT 03 O b- O in »o co 1Ó 1Ó P P P tH 03 tH Tf CO 8 8 8 e> ”S e> ca 8 ra ^2 e r- co ©<co~ co” CO 1O i CO •Tj’ co i rf iO i CO iH Tt< 03 th ’f” UO r-t r— 03 03 Tf CC 1O t- r- 03 ^ra QQ bc ra o o «m ra o ra 'gr -=i -ö ra ra S s ra -SS co eo^©^ 00 !-• i£5 X 03 R R R 552 - CO 00 ‘5 ra 3 ra ra .Q r“l bfl T-t I r~ co t?» r- 03 I 03 CO T- co” ©j' r r- I 1O tT T-H tQ co TH CO T* Tfl I «O 1^ ‘O_ TT O 03 Cr tT có có r- o CO t- uO co co iK rt Tf” 03 lO 03 t' 1O tr tt' r-J co r- R R R R R N E R tr bfi 3.5 r 5 ra o w t—i Ui H O R R fl *-■ 5 p ■S M 2 M w H s ra ra b£ TT Ui 32 =-< rara o RFRRCRRRR 'co I HO TH T? co r- cc co t-T co” «o' o' r-’ io” »o” ©t^ I QOttOOO© <O CO CO CO t-T o uo eó o T- co co »o R R *G u. co •t» •5 s a g 8 ra P ra ra bfi .2 ‘ra ra g |H SC a 'O s 3.5 .5 X o K p - 5 g g 8 S> S -g fe3S3 g g 2 bo ■S --S -S co 03 T- i lO i I- I kO 1-0 CO b- Cr Tf t- I 1C2 1^ CO^CO ©-CO Ol' co l~ t' H t— TT T? co 03 I I CO T- TT Tfl O I CO 03 o 00 t- CO 00 ló t>> oó CO -f TH co 03 CO O I T?I 1O_ O3_ T± L b-” O3~ CO tjT CO T-o cr- T-e b- T- CO TT lO 03 1O tH 03 R r S3 uO --- -J5 <o oo OÓt^t^oÓc^tTt-IQ 03 b- CO 03 có R R co iO i— t^. CO b- CO CO -* b- GO b- TT CO CO 03 CO TH 00 TH ra "ra bfl ra TÖ g •-S .8 ra ra ra T5 ra g.g-2 - r s t; •I 8 o OM U -E» J o 2 a P "8 p g O p T rO b£©5 2 ,r .ra a cc ra ra fe ®2 sa g iilifis "ra 2 d> .rH b£O OQ S s 5® fa ra tt c3 ra «S ra 6 ra ra fl 60 r g g S .2 Fm ra -H »J g ■a s b£ C r o ra K c 3 T E .jT Q> a :n Sa M a p a ‘E ■h 1 'ra 05 T- r- O Ui q .t^ fe; <1s£q ƒ0 g 55 s ■2 g fe ra ra co O P ^3 ra •g -I ra bc .ra .ra ’ra ’ra O H N k -> d *8 g te 8 a 5 2 5 2 =8 a t Ö2 g s §a a S'® a "Bshl-s i 2 S U< - - - k

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 324