28 10 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Productiekosten n n n r> n ,3 9,716 cent per m: Te zamen Calculatie. BijVoorraad 1 Januari 1947 Af: Voorraad 31 December 1947 71 746 153 m3. 7 559 046 n 64 187 107 m3. Gedistribueerd n Distributiekosten inclusief gasverlies n VII. Vermindering van dit kapitaal wegens „Afschrijving en Verkoop” in 1947 f 6.754.214,12 Kapitaal volgens de balans per 31 December 1947 Saldo Distributierekening Bijgasverlies 2 860 806 m3 a 5,928 cent Geproduceerd steenkoolgas Geproduceerd watergas AfGasverlies Fabrieksgebruik Rijswijk Voorburg Hoek van Holland Kapitaal volgens de balans per 31 December 1946 Vermeerdering van dit kapitaal wegens uitbreiding in 1947 in de gasmeters bij de verbruikers. 71 867 153 in3. 121 000 f 7.005.273,57 455.543,43 f 7.460.817,- 706.602,88 58 786 405 m3. 12 902 348 71 688 753 m3. 178 400 f 2.262.040,37 of 3,524 cent per m3 gedistribueerd gas. 169.588,58 0,264 Kapitaalstaat bedoeld in Art. 38, eerste lid, sub e, der rekeningsvoorschriften 1924, behorende tot de rekening van het Gemeentelijk Gasbedrijf over 1947. f 2.431.628,95 of 3,788 cent per m3 V. Berekening van de kostprijs van het menggas per 2 860 806 m3. 315 056 2 443 780 1617 185 322 220 58 786 405 m3 steenkoolgas 12 902 348 watergas 71 688 753 m3 menggas Distributiekosten: 64 187 107 Gasverlies 2 860 806 a 5,928 cent m3 in de gasmeters bij de verbruikers 1947. f 3.372.722,— 5,737 cent per m3. 876.788,91 6,796 f 4.249.510,91 gemiddeld 5,928 cent per m3 in de gashouders. 2.262.040,37 3,524 169.588,58 0,264

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 325