29 ate 8 - i VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDBIJF. VI. f jf 5.549.501,07 Distributierekening 1947. VII. 8.038,84 f 23.803,98 H n n n I jf 3.834.182,64 Opbrengst oude materialen stoom voor verwarming n n n n r» 2.899.908,29 Jaarwedden en lonen Steenkolen Verrekening van productiekosten met de N,V. Eleetriciteitsbedrijf Zuid-Holland. Olie, poetsmateriaal enz. Diverse kosten Aandeel onderhond afschrijvingen rente algemene kosten Diverse kosten Aandeel onderhond. afschrijvingen rente algemene koeten Diversen Verhaal van pensioensbijdragen e.d. Saldo 1.728 891,96 15.053,01 102.655,98 478.284,49 213.300,— 83.009,16 357.859,26 232.525,13 2.718,08 13.384,08 14.787,- 4.087.13 149.015.35 212.255,43 273.659.33 592,07 678.130,— 27.378,19 195.712.03 584.300,— 212.642,55 985.787,50 jf 3.834.182,64 3.984,66 35.638,24 5.697,79 36.021,90 5.468.158,48 f 5.549.501.07 Jaarwedden en lonenjf 1.149.640,30 Verwisselen en wegnemen van transforma- toren Hunr van de ondergrond voor de kabels j„ r» H n n n aankoop van stroom 1947. Kosten van stroomopwekking en f 292.003,06 2.278.444,15 Kabel- en transformatorenhuur Huur van aansluitingen, kabel vergoedin gen enz. van installaties voor nachtstroom- levering van dienstwoningen Inzetten van smeltstoppen Verbreken en herstellen toevoer Opbrengst oude materialen enz Verhaal van pensioensbijdragen e.d. Voordelig saldo exploitatie meters huurinstallaties Saldo

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 333