:1 i: 1 Pu h Hs .§1 g bc'o ?fi= S S-8? 1-1 s ■- -I - :i --S p r W sl 2 s I I 30 i' H I 1 si si r'.H Aü B, M ft £h<| ©•2 g bfc si- i s r- s s 2 S S z z g 5 s E 5 t s s ’f có co s 2 i.g <d oo e© O i- co có Cl 04 r- s L L sF CO 04 có d g .2 ;p 5 Cl g I a g T5 g g II 2 -2 o sl - 13 1O r- oi - s g •.s 'SgU •§P I bc’o ftZ2 iwl O -4-1 S^£ :p g g g •3 il §s ■o n S ffi gfeg ft ■g^Jg -g •ft s g g p s bc O z m ft 0 5 E I B z Ui Ui 5 U 3 s 5 2 ft ft o s> I f S-& '3 g g g 3 bc VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. ft ft 5 X ao d s d s V— Z’ bc s d a> "x 44 a o o bc a i 2 co 00 1O 04 I cT 5 d X’ co CO ao ’t. o t£> -* d o ▼H d M- eo eo iO d* Cl co co d o d ao 00 co* 04 d c© co Cl cT *o 04 d co 5 2 c> o có 04 d »o <x> d 04 Cl Cl Cl 5 Cl d co 1O c©~ Ol S aó lO S <d c© d 5 Cl tH rt< i© Cl C© cc d o o CO b- CO d *o 00 »O d 04 •o cT <x> O có c© 04 d eo in d oo ci CÓ c© 04 d in ao r-^ oo' co' w *2 C© co g 04 co <3» O d r* co c© có 1.3. co oo lO co iO Q. o X cc co 00 •ft f bc 'o I x Sb j» ju ft fl u u (L -K S u 9 Q ai Q. c -2 O cS T5 t :z? PQ 3C aS O o S3 c U o Q 2 ■g ■8 «5 H e C5 2 g> S.5 ‘5 o o o y O bC ft cö k» 'G r« s“ 4x1 3 1 O g o s ffl X - XJ O x T5 w »-■ g k B •S e n» Q g ■S n ®1 O o ^■g 8 ■sgZ c3 o M ’.S •g .AS •g bc a 0! •■g •g "fl s S 2 "C $p t- 2 -ft O M A O cö 3 g bj p -2 14 SM O - is o T5 jn bc N -o cö g O «M X 04 t- b- td có- iO •’t* ao 04 oo' oo 3 T, i S s-igps a1« ^igai o. _3 2 ■g ft ■ê^3 o c 2 G o a o 44 4^ 2 ft -3 ft 2 c t= 2 *2 ft c! 2 o tao s r r ft g tg iH§ ■a o ft 45 O ft PS x ■ft g-® o >S 8 H5 ft s 2 -S- LU L1-’ TJ fl O ö-s g-s M ft -g Al g 4= bt CS ft fe bf ft ft JS ft g s ft tg S to es .S -g X X! 2 3-S ■5 S 1 2 °isl E o tv hst 'C >1 H •- bC 75 bc t± ft -ft s «ftg bt §.S to' .5 8 C5 ©44 ©©'*-’ 1-2 to g| fe 5 - ft

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 341