30 30 f 5 10 11 i x. -- L RIJKSHYPOTHEKENFONDS. lasten over 1947. BEDRAG BEDRAG LASTEN. Art. BATEN. Art. f 14-1.765,58 f f f f n n n 23.80 n 450,07 n Totaal der lasten f f 168.690,— Totaal der baten 172.330,— f 172.317,93 I Nadelig saldo Batig saldo n n 172.330,— f 168.690,— f 168.690,— f f 172.330,— f 172.317,93 ■uitgaven over 1947 BEDRAG BEDRAG Ar, UITGAVEN. INKOMSTEN. Art. f f f f f 4.300,— 182.870,- f n 14.900,- n n V. Totaal der uitgaven 197 770- Totaal der inkomsten f 197.770,— f 99.900,— f 99.900,— f 197.770,— f 197.770,— Gezien 143.100,— 25.590,— 145.250,— 27.080,— 193.470^— n n r> w n n n n r> w VIII. IX. V. VI. De directeur, W. D. BOLL. der oorspronkelijke begroting. der oorspronkelijke begroting. Memorie. 85.000,— der gewijzigde begroting. Memorie. 182.870 I. II. III. IV. Gesloten hypotheken Teruggave aan geldnemers van door hen gedeponeerde gelden Aflossing van kapitaal Overboeking naar nieuwe dienst der oorspronkelijke begroting. De administrateur, A. ARINK. der gewijzigde begroting. der gewijzigde begroting. van het werkelijk uitgegevens. van het werkelijk uitgegevens. 131.057,46 11.376,87 I. II. III. 1. II. III. IV. 142.800,— Memorie. Memorie. Memorie. 300,— Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. 14.900,— Memorie. 144.760,— Memorie. Memorie. Memorie. 300,— Memorie. Memorie. Memorie. 190,— 14.900,— Memorie. der werkelijke inkomst. 131.060,— 11.380,— Memorie. Memorie. Memorie. 14.990,— 14.900,— Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. 99.900,— Memorie. 14.983^60 14.900,— 4.300,— Memorie. 193.470,— Memorie. Opgenomen kapitaal Door geldnemers gedeponeerd I Aflossing op hypotheken Afschrijving op disagio en leningskosten (vgl. art. VII der lasten van de rekening van baten en lasten) Overboeking van de vorige dienst I. II. III. IV. V- VI. VII. cm. IX. f 128.200,— 10.000,— Memorie. Memorie. Memorie. 15.590,— 14.900,— Memorie. Memorie. Memorie. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. Rekening van de baten en Rekening van kapitaalsinkomsten en der gewijzigde begroting. der werkelijke inkomst. der oorspronkelijke begroting. Bente van het kapitaal Rente in rekening-eourant Rente van door geldnemers bij het Fonds gedeponeerde gelden Rente uit anderen hoofde Kosten van schatting en onderzoek enz Algemene onkosten Afschrijving op disagio en leningskosten Verlies bij executie Diverse lasten Afschrijving op dubieuze debiteuren f 172.317,93 f 145.239,45 27.078.48 Hypotheekrente Rente in rekening-eourant Rente uit anderen hoofde IV. Door geldnemers betaalde kosten van schatting en onderzoek Vergoeding voor vervroegde aflossing Boete voor te late betalingj VII. Vergoeding van onkosten door geldnemers Provisiei Diverse baten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 345