31 f 534.053,25 Totaal 14 620 Tot. f Meer 8 912 van 81 aanvragen voor f 17.630 3‘L 955.526,— 4 511 4 592 aanvragen voor f 973.156,— f 36,52 f 36,62 Totaal gemiddelde 934 aanvragen voor f 272.054 voor f 701.102,— f van 2 Art. 32, 3e alinea van het Bankreglement. Door de Politie werd in het verslagjaar in 1 geval beslag gelegd op een onderpand. Dit be slag is opgeheven. Effecten Goud en zilver Linnen en wollen goed. Diversen Effecten Goud en zilver Linnen en wollen goederen Diversen Effecten Goud en zilver Linnen en wollen goederen Diversen 47,69 15,15 33,64 3 935 3126 1851 Art. 22 bis van het Bankreglement. De Commissie van Advies, bedoeld in art. 22 bis van het Bankreglement, vergaderde in het verslagjaar 26 maal. ingekomen zijn in 1947 281 270 264 19.507,43 20.568,85 22.041,97 23.407,51 127,20 116,87 116,87 121,80 131,52 138,79 117,09 157,— 191,66 Afgewezen en ingetrokken werden 799 aanvragen voor f 237.349, Op 31 December waren nog in behandeling 135 aanvragen voor f 34.705, II. Verdelingsvoorschotten. Er werden uitbetaald in het Art. 9, 2e lid van het Bankreglement. De aanwezige goederen, met uitzondering van de waarden in de kluizen ondergebraeht, zijn verzekerd tegen brandschade tot een bedrag van totaal f 165.000, f 750,— 50,24 15,74 32,46 in 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 Deze cijfers waren in 1946: 2 8168 3 980 2 470 2e 3e 4e 58.971,— 50.358,— 50.228,— Art. 32, 1e alinea van het Bankreglement. In 1947 werd in 146 gevallen aangifte gedaan, dat het beleenbewijs was verloren of op andere wijze in het ongerede geraakt. Op regelmatige wjjze zijn deze beleningen afgewikkeld. De gemiddelde beleensom per belening bedroeg: Uitbetaald werden 3 658 leningen In 1946 werden verstrekt 4 007 leningen tot een bedrag van f 629.095,90, zodat er een verschil valt aan te wijzen in aantal van 349 minder tot een hoger bedrag van f 72.006,10. Het gemiddelde bedrag per lening sedert 1939 bedroeg C. Leningen op schuldbekentenis. Op 1 Januari 1947 waren in behandeling het vorige jaar le kw. 264 voorsch. ten bedrage van f 2e 3e 4e B. Voorschotten op pensioen. I. V ernieuwings voor schotten. Er werden uitbetaald in het le kw. 301 voorsch. ten bedrage van f 62.844, 274 215 203 Totaal 993 voorsch. ten bedrage van f 222.403, tegen 833 voorschotten tot een bedrag f 194.708,in 1946, derhalve 160 voorschotten meer tot een hoger bedrag van f 27.695,25. zodat een verschil is aan te wijzen van: 450,— 218.458,— 51.610,— 57.191,— f 327.709,— 1079 voorsch. ten bedrage van f 85.525,76, tegen 1 003 voorschotten tot een bedrag van f 75.892,78 in 1946, derhalve 76 voorschotten meer tot een hoger bedrag van f 9.632,98. f 1.050,— 389.596,75 60.301,50 83.105,— VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE LEEN- EN VOORSCHOTBANK. 99 99 Aantal. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 t 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1947 Aantal leningen op onderpand. 1946 f 525,— 99 99 99 99 99 Meer. Bedrag. Bedrag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 348