I ibdita 31 '7 J I I I I s 1:1 L! 1 I t I If s J .sr i 5 I I 6 I f I I 04 s s I I o 5 04 -*-< S 2 2 I I 5 s 5 g cZ r- g 5 s 3 g. S -X S 00 2 I. 5 .5 I oT X s g TP s 04 04 2 g L I s l_ I 04 c© g 5 2 S I L« r- T- Tf- 00 IA L 00 00 -* TH 04 C© X 04 'ff L" L 1.1. 2g ■fAs '-S g K I S si ■s? gE hi m3 ui I? h S £?-§ a i s E 2 E a 5 E g s 8 58 »SHl 5 5 S5 5^1 9 -ë - SU 2 -Q^*5 S IS E 3 s H tö N s s s X X X *H ZD 04 t£> 00 T-t 00 rp th O 5 *H ©J oo tp a 4d 00 e© CM c-C S an Z k u -M S’ T5 O ffl 5 05 TH 05 TH 2 c 5 l~ oi bp 5 s bi> i f o o K ex bfi g •g M ■5 kJ c© e© 01 e© O x Tp co e© x" 05 e© x ©4 tO oó 04 co” CL n 04* c© CD CD ft c <0 Jc u d 04 oT 00 co 04 TP 04* c© e© x O c© tP 00 05 f 05 *6 *5 in c© -p oo 04 Tf 00 C© r- 04 c© 6 TP Ol x co C© 00 04 c© 04* c© x 04 TP X c© X Tp 04* 00 2 04 oo tp c© X 00 05 Tp ■x c© c©’ 00 ©4 04 e© oo 04 Ol 04 Ö5 :-g I I g CO 04 00 X W 04 c© r- O 04 CO c© 01 0Ó 2 00 04 00 C© 04 04 C© 04 X co c© c© -t 04 co h£ H 0 _o 6> ■Z -o 04 C© c© 04 oo” 00 TH ©4 C©” r- cm 04 04 TH t£> C© -t co o 04 04 TH «H 04 C© C© f- X 04 TH c© e© x TH 04 C© o oo” r- 04 04 n* X TH C© 04 04 TH TH 04 r- c© Ol Tf 04 04 X 01 Tf t> TP 04* 04 X 04 e© co t* TH cp I L *7 o oi c©” X Tj< th Tji c> X r oi oo I 04 04 t* 04 04 04 e- TH* 3 £X Q co 04 00 TH c© oi r- oi r- Tp 04 X r- oi -.2 Hf c© 04 C© I I «0 04 th TP Tp 04 bp s® 04 TH 04 X t- X -p <H S c .2 Ol 04 TH^ r-* TP 05 C© 04 CO© X C0®^ a” Tp S o 5S 2* be to o I CD - T* ©TH ©TH Ui Tp r-‘ H 04 •H X X 5 S -5 55 H U X C© X CO TH - 04 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE LEEN- EN VOORSCHOTBANK. ce o -bfl *1 X S H o. m s X 0.2 «4 C t*- 5§ s si *H g S a o *5 S) o .e fe te t® s .2® a is 1H M Q 2 o E 6 E S" g§ .gSog-s «H »H 1h H. iM oï -r? «M *"H "H I O; 3 TS CQ 3 5 o o o •rH hH »«H 0.’ p- ft ft- ft:* 85S?-5>° <3 TH co I e© oi^ th ©T c© c© r- -H r- th oo C© TH TH r- o m E 48 *5 o En Ö5 S g S o 'O ■’•e S TH 1X5 O *2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 352