1 H1! tl it 1 k f I fe I H in M h= p <r 32 i 1 B IS g l'ifl f-f lih II s ll s 1 jO I II g* O 1 1 Hi Bis 1.! h |i i i i g I I •s g 5 I cd Si 03 I 3 S «J s y i 5 0 «t s 2 o L L L L cd «d cc -* CO 1-0 »- r- 03 <d L L L L L11L t>’ i* -* iH cl ©Xy©©yy’t iO©M’XX©Xb^ -f ci ui id y L L L l 03 UJ L L LI X Si X co »o CO CO CD -t 00 0» I 3 a L L L L CD ld C - Cl O Cl CO X X L L L L 03 00 -4 O X 03 03 o 03 s SS5383£SS^:§ “f s 5 -6 J 5 L L L L L L L L oT of eo y x CO 03 XOI 03 04 y i X Oi y r— CO y i© rf cd 0-1 y y y rrrerre L L L L ©'oTr^' 'i 5 L l L L L L 11 ©‘©XoT©’*t^CDi X©O3t'-l©©t'-©i i©'^Oir-©CD03©i T^-ryrtoioiyyy I 5, 5 -5 5 5 i -i §>11 lla* •ci I 1 -è I i 1 i i i i i i i i n l i oo O - i 03 y O» X X b- ©©©b-i©r-rJ«y©a©O3b- gS?|§5S3!3S5SS L LI L I L L L l L- L id I L L L l L L L L yy^Xy©eded b-©b-©Xi©©© y© 03 x us 03 03 ci oi cd d 5 O» f 5 - i _s g 5 I. L I. L L L L L oT cd" td x t- uOX^Xt'-©©^ X X y 03 y ■’t 00 d y y d ld ld y y 03 y y s g-E- 1 s e 5 VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING. a K I I I I I I I I I I I I 3 I I I I I I I I R R R I I I I I I I I I I I I E R R R R R R R iO ©'t'#b»y©y't XXXM*G3yyy y 03 iO u 8 g a g .2 5 «j c ,c 5 -O c o 2 13 u jO d J3 'c S 'O b£ g c 2 T3 TJ g l„ y X X r- 00 “5 -S G> “D o CO x O1 >*O O1 iO c fc£ s 44 d s d Q g s T5 g ■g 4e H 8 s -o 6® «S S 'O i s x 09 CM x d M C i d i I CO r- _5 I CO x id Si <z> uO - C4 (N y H M Ifl 03 X X s g tx i J3 ~Z t£ 3 X O x’ s x O O b- y os CS 1O O1 b- U5 X 1O b- r- Si -t rt> ©i oi O1 CO CO C© 03 CO X r4 03 có -M* d tx .s »Q I© CO US CD CO CD T-< CO CO l© ©1 CD 1© T-n CO 1© 1© O U5 1© r- CO 5 03 r— i© os O r- - h r- cc co T—y» I I I I I I I I I I I I ei <N to uo «r O W <0 05 00 R R •U95{9M jv;ubv •Uö^eM WUBV I 03 R R Ri .2g 2g o "O ■<6 j -y 3 c a u C _a> .5 ’u VI “U E c D •U9^0M P?1UT?V ■g T5 s i 3 co D t- co r- y X M* 03 X O X r- i© CO X c 8 g$S tc® O Tf l© l© r- r- y< 03 03 ©j k C <D N3 1? o .4 c a £gS L. S-> g$s O CO CO- X i© r-1 y CD y cd ui ©©©r-©oi©©O3^©© eooiy©t'-©©y©t— eO'M* O3Xe©Tj<Tf-(Nyr~x©r~iD ©©yf©COO3Olyr-<O3CO y 03 CO O s THCOt-b-yCOO!© X-’fiDyt'-y*?*© X X i© -et- c© 03 Ci O d Sg g* o «M RRRRRRR ■gö-gg R R ©iO©'d’’tX’+© eo^eo,y©^©_y©»© cd'eded''+'oi'©yy 03 03 03 03 03 03 03 03 CM RRRRRRR C©©X©©M,M«©’tX©© 03 oi i© r- co X t- 03 x' O y Cl 03COCOCOG3G3G303COeOCOeO CM RRRRRRRRRRR co eo y 1© 1© R R s c -0 CJ O 'I a a S>gs SfE 2 ®44 ■J- TJ - 8 'S -9 3 - i g y O 00 5 t-M G -S ‘C y Gz: 5 2 5- s a 5 ►“5 Hj 0©'^’b-©©©03©yXy X'*’*oi,^,©y©©t-©'^’ -r-XiDcDCOOl©©©»©©© r-’ x y 03 b- d d d d d co03"^r,^,©©©r-io©Xy ko x y a «J £■2.2 ih ©©X©©O’^‘©©b-©© 01 IO CO CO b- 0 -1 - -* 1© -«f X©i©yXTt<©yb-©Mb- X OW K 03 y y TH y 2S-* 5a§8 Eg’g* £-£ Ri 5O’yUi^«©©©X'-*t?-b-b- yX©0‘li©C'-eOX03©G3X ©©yOir^XUCXXOiiDC- y b- X ld b-i X d X 03 y y y 03 03 -f 03 y X^ 03 y’ 03 03 03 03 03 R R R R ■©©©^©©■^©lOCOOli© ©y©©©y©©X-^XX 03 03 CO rr Tf CO y y CC b- rf" b- d x d ui id cd id t- x CO©X©COO3yyyyyO3 y Oi y 3 I I I I I I I I I I I I oi'©M^€003M'’'id'ody^©id'x’ SSgïf-'SsSSSSS 03©y’^'yC©X©Xb-o6rj* b- CO 03 y y y <0 C 4> y e g B J H r cc g li a a-gs I -g gg si C HÖ a o fll o> S L -g s :2 bC o> -I 8-8 §1^.2 SS» zS ♦■o Pa <5 h> ►o co O Q -ë

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 363