33 Studiebeurzen. 4 lerares, stenotypiste, stewardess, tandarts-assis- tente, telefoniste, tolk (Engels, Frans, Russisch, Spaans), typiste, verkoopster, verpleegster, vio liste, voetverzorgster, vroedvrouw, ziekenver zorgster. Lessen: in machineschrijven, stenografie, al gemene ontwikkeling, koken, kunstnijverheid, naaien, patroontekenen, handtekenen, moderne en oude talen, Italiaans, Spaans, wiskunde, e.h.b.o., piano, viool, weven, pottenbakken, bloe men binden, aan de Volksmuziekschool. Studie voor: associatiediploma boekhouden, -Engels, -Frans, -Spaans, idem spreekvaardig heid Engels, idem spreekvaardigheid Duits, diploma hoofdeorrespondente Engels, midden standsdiploma, acte handenarbeid (R), acte nuttige handwerken, acte vrouwelijke handwer ken, hoofdacte, m.o.-Engels, -Frans, -Nederlands, meester in de rechten, staatsexamen h.b.s„ idem gymnasium, cursussen Volksuniversiteit, diplo ma archief- en documentatie. Overgang naar: lagere school, brugklas, C- klas, buitengewoon lager onderwijs (b.l.o.), school voor voortgezet gewoon lager onderwijs (v.g.l.o.), (m.)u.l.o., h.b.s., lyceum, gymnasium, middelbare meisjesschool (m.m.s.), vak-, huis houd- en industrieschool, 3e klas eindonderwijs h.b.s., handels-u.l.o., (m.)u.l.o.-avondcursus, 4- en 5-jarige meisjesschool, handelsdagschool, handelsavondsehool, avondschool voor algeme ne ontwikkeling, kostschool, school voor volwas senen, school voor winkelpersoneel, vakschool voor kappers, kweekschool voor onderwijze ressen, idem voor kleuteronderwijzeressen, uni- versiteit, economischehogeschool, academie voor beeldende kunsten, conservatorium voor muziek. Studie voor: associatiediploma boekhouden, -Nederlands, -Engels, -Frans, -Spaans en -Zweeds, staatspractijkdiploma boekhouden (s.p.d), m.o.-boekhouden, -Duits, -Engels, -Frans en economie, l.o.-maleis, -tekenen, staatsexamen h.b.s. en -gymnasium, gemeente-administratie, bosbouw, kniideniersbrevet, middenstandsdiplo ma, vakbekwaamheid autobedrijf, diploma ar chief en documentatie, sociale geografie, psycho logie, geschiedenis, wiskunde, cursussen Volks universiteit, cursussen p.b.n.a. te Arnhem. Studiebeurzen. Analyste (chemisch en medisch), apothekers assistente, assistente in boekhandel, assistente in inrichting, bemiddelingsadressen, bibliothe caresse, boekhoudster, correspondente, costu- miëre, coupeuse, danseres, dienstmeisje, diëtiste, fabriekarbeidster, facturiste, fotografe, gevan genbewaarster, heilgymnaste-masseuse, huis houdkundige, idem in inrichting, hulp in de huishouding, huisnaaister, inspectrice kinder politie, kantoorbediende, kantoorboekhandel, kapster, kinderjuffrouw, kinderverzorgster, kleuteronderwijzeres, kraamverzorgster, leer- linggezinshulp, leidster kinderverzorging en -opvoeding, leidster vacantiekoloniehuizen, lera res Engels, -Frans, -gymnastiek, -lingerie- en costuumnaaien (Na), -fraaie handwerken en kunstnaaldwerk (Ns), -huishoudkunde en was behandeling (N VII), -koken en voedingsleer (N VIII), -costuumtekenen (N XI), -landbouw- huishoudonderwijs (N XIX), -kinderverzorging en -opvoeding (N XX), -land- en tuinbouwkunde (N XXI), lerares Mensendieck, -wiskunde, lin- nenjuffrouw, lokettiste (P.T.T., Spoorwegen), Montessori-leidster, maatschappelijk werkster, naaister, onderwijzeres, pedicure en manicure, pianiste, schoonheidsspecialiste, secretaresse, serveerster, sociaal gezinsverzorgster, spraak- VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE. B. asn vrouwelijke personen werden advies of inlichtingen verstrekt betreffende:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 376