12, 28, 29 III Verbruikswrenigingen (Coöp. Verenigingswoningen hereniging Arti et Industriae Vereniging „Die Haghe” Vereniging Haagse Kunstkring Vereniging van Haagse Museum vrienden Vereniging Het Eesidentie-Orkest Vereniging Volksuniversiteit ’s-Gravenhage Vereniging voor de Volkszang (Ned. Vereniging „Zorg en Bijstand” Verhuizingen Verhuringen Gem. eigendommen Verkeer Verkeersongevallenstatistiek Verkiezingswerkzaamheden Verkoop van gebouwen en grond Verloskundigen (vroedvrouwen) Verpachting van Gem.-eigendommen Verpleging van krankzinnigen en zenuwpatiënten voor rekening der Gemeente Vertrek uit de Gemeente Verwaarloosden (Zorg voor Vestiging in de Gemeente Visserij en scheepvaart Visserijschool en Zeevaartschool Voedingsmiddelen (Keuring van Voedselvoorziening (en distributie) Volksgezondheid Volkshuisvesting Volksontwikkeling (Haags Instituut voor Volksontwikkeling en -opvoeding 54 56 47 48 46, 47 32 34 .34, 35 34 33 t./m. 46 Blz. 26 13 33 t./m. 36 33 53 53 9 25 20, 23 27 2 22 22 22 56 54 28 24 37 47 30 27 16 40, 41 Blz. 54 18 t./m. 24 26 47, 48 46 t./m. 59 24 12 44 47 47 13 28 20 26 28 64 21 8 t./m. 12 9, 10 18 42 13 44, 45 13 30 48 25 30 24 t./m. 26 26 57 46 t./m. 59 Volksuniversiteit (Vereniging ’s-Gravonhage) Volkszang (Ned. Ver. voor de Volwassenen (School voor Voorbereidend hoger onderwijs Voorbereidend lager onderwijs Voorlichting bij beroepskeuze Voorlichting (Huishoudelijke Voorschotten (Verstrekking van Voorzieningsfonds voor kunstenaars Voorzorg (Maatschappelijke steun en 10 9 12 17 26 37 t./m. 40 18 t/.m. 21 18 21 55 3 t./m. 7 1 45, 46 11, 12 22 63 10 26 16 55 27 16 44 28 46 33 30 29 34 52 46 46 52 52 52 52 46, 47, 48 52 52 52 47 55 17 9 IX, 8 57 33 31 34 58 59 „Stedelijk Belang” (N.V. Mij. Sterfte Steun (Maatschappelijke en voorzorg) Steun in bijzondere gevallen (Vereniging Studiebeurzen (Gem. Subsidiën Takken van dienst Tandartsen en tandheelkundigen Tapperijen Tehuizen Toegekende medailles Toezicht op bioscoop- en toneelvoorstellingen Toneelvoorstellingen (School-) Toneelvoorstellingen (Toezicht op bioscoop- en Toonkunst (Maatschappij ter Bevordering der Toynbee-Vereniging (’s-Gravenhaagse „Ons Huis”) Tramwegen Trekhonden wet Tuberculose (Consultatiebureau voor Tuinbouwcursussen Tuinbouwverenigingen (Land- en Uitbreidingsplannen Uitgaven der Gemeente Uitzending van kinderen naar buiten Vacantiecomité59 Vacantiebezigheid voor schoolkinderen41 Vacantiekoloniën40, 41 Vaccinatiën25 Vakorganisaties32 Vakscholen50, 52 Veeziekten (Besmettelijke 26 Veiligheid (Openbare orde, en zedelijkheid) 18 t./m. 24 - - - 30 26 55 55 55 .54, 55 55 54 56 33 14 16 28, 29 29 14 16 25 16 Openbare leeszalen en bibliotheken Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid Openbare reinheid Opleiding van leerkrachten (Inr. tot Opvoeding (Volksontwikkeling en Orde (openbare veiligheid en zedelijkheid) 18 t./m Organisaties v. Gemeentebedrijven en -diensten Ouden van dagen, (Zorg voor Oudercominissiën Ouderraad Overledenen Overnachtingen Parkeerregeling Parken en plantsoenen Paspoorten Pensionnering verwanten van gesneuvelden Personeel (Brandweer-) Personeel (Gemeente-) Personeel der Gemeentesecretarie Personeel (Politie-) Personeel (Regelingen met betrekking tot het Gemeente) Personeel van de takken van dienst Personeel (Ziekte onder het Gemeente-) Plaatselgke belastingen Plantsoenen (Parken en Poliklinieken Politie Politieverordening (Algemene Processenverbaal (Totaal aantal Pulchri Studio Raad (Commissiën) Raad (Gemeente-) Reclassering Rechtsherstel Gemeentepersoneel Redding van drenkelingen Regeling Militaire vergoedingen Regelingen met betrekking tot het Gemeentepersoneel Reinheid (Zorg voor de openbare Rekening (Gemeente-) Residentie-Orkest” (Vereniging „Het Rooilijnen Ruiling van grond Rusthuizen Rg- en nummerbewgzen Rgksschooltoezicht R^ttjdenwet Scheepvaart en visserij Scheveningen (Exploitatie Mg. N.V. Schoeiseldienst (Gem. Schoolbaden Schoolinspectie (Gem. Schoolinspectie (Rgks-) Schoolkleding en -voeding Schoolmuseum Schooltandverzorging Schooltoezicht (Geneeskundig Schooltoezicht (Rgks-) Schooltoneelvoorstellingen School- en kindertuinen School tot opleiding van winkelpersoneel School voor volwassenen Schouwburg (Koninklijke Schulden (Gemeente-) Secretarie (Gemeente-) Secretaris (Gemeente-) St. Nicolaasfeestjes op de Haagse scholen Sociale zorg Spaarbanken Spaarregeling Sport (Beoefening van Stadsschoon (Zorg voor Statistiek (Ziekte-, Hotel- en Verkeersongevallen-)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 3