34 verslag van de gemeentelijke dienst voor sociale belangen. Glazenwassers 298 Totaal 1947. Totaal 1946. Netto uitbetaald in 1946 j f 3.953.793,30 f 742.903,01 4) f 4.696.696,31 1946 1947 f 14,- f 14,57 31 Puiensehunrders Scharenslijpers Straatmuzikanten Tuinlieden-bloemisten Werkverschaffingsgevallen Zagen vij Iers Diverse Voorlopige ondersteuning Wekelijkse ondersteuning2) Steun van bijzondere aard lorren bloemen groente en fruit diverse Gewone ondersteunden. Bijlage 3 (zie blz. 5). Aanvragen om steun by de groep „valide ondersteunden” in het 4de kwartaal 1947, verdeeld in beroepen. Politieke delinquenten. 314.480,54 4.628.878.40 503.467,23 520 51 469 3 7 3 42 8 36 2 19 11 3 1 21 207 17 1 1 2 o 5 1 20 20 7 14 61 6 71 37 62 20 3 7 3 19 20 32 2 22 totaal Niet in behandeling genomen Wel in behandeling genomen 750,129,86 f 4.696.696.31 3) Restituties, bijdragen en verhaal van ondersteuning. de Dienst gedurende 1947 ingevolge minnelijke schikking ingevolge rechterlijke uitspraak gedeclareerd aan het Provinciaal tevens Districtsbureau Verzorging Oorlogsslachtoffers L inzake vreemdelingen terugontvangsten inzake uitkeringen krachtens de Nood wet Ouderdomsvoorziening Restituties, bijdragen en verhaalde steun3) Netto uitbo1aald in 1947 v vizjvigiug vutiugooiavuwuvio B gedeclareerd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, n Artisten Behangers en stoffeerders Bloemisten Bouwvakarbeiders Brood-, banket- en suikerbakkers Chauffeurs Glazenwassers Handels- en kantoorbedienden Hotel-, café- en restaurantpersoneel Kappers Kermisreizigers Kooplieden (ex-) Losse arbeiders Magazijn- en winkelbedienden Meubelmakers Mijnwerkers Schoenmakers Schoorsteenvegers Smeden Straatmakers Technici Transportarbeiders Varensgezellen en schippers Vertegenwoordigers Wakers Ijsventers Bijlage 2 (zie blz. 4). De b(j de groep „valide ondersteunden” in het tijdvak 26 Januari t./m. 29 Maart 1947 behandelde vorstgevallen kunnen worden verdeeld volgens beroep in: 345.403,94 i f 533.887’28 t 5 811.633,62 I f 5.446.826,17 899,186,24 -- t 4 912.447,38 Kooplieden in Bijlage 4 (zie blz. 7 en 24). ONDERSTEUNING INGEVOLGE DE ARMENWET. Overzicht van de totale kosten van de ondersteuning ingevolge de Armenwet in 1947. h Voorlopige ondersteuning. Betaling van voorlopige ondersteuning, in afwachting van een eventuele toekenning van periodieke wekelijkse ondersteuning, ge schiedde in 1947 in 19 935 gevallen, tegen in 1946 in 20169 gevallen. a) Wekelijkse ondersteuning. 1946 1947 Gemiddeld toegekend steunbedrag per party per week f 14,47 f 15,17 Ten gevolge van inhoudingen netto uitgekeerd steun bedrag f 313.276,33’ 4.507 427,92 477.964,08’ f 5.298.668,34 842.470,69 If 4.456.197,65 i f f 32.127,60’ I f 424 914,48 i 4.932.342,40 55.923,19’ f 512.965,28 56.715,55 456.249,73 “1 uywi etyu:c cri uciituui vuu unuurstetumriy, Aan restituties, bijdragen en verhaal inzake ondersteuning ontving f 429.084,10 60.038,87 137.240,97 81.729,02 191.098,28 f 899.186,24 Deze bedragen werden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken gedeclareerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 407