34 33 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. In natura. In contanten. Totaal 1947. Diversen. f f f f f f f f f Terugontvangen f 12.253,08 14.220,06 1.300,88 15.485,84 43.259,86 n n n n Te vorderen per 31 December f f 4.055,80 f 62.920,61 1.277,55 f 90.367,03 22.113,07 1946 1947 Totaal. Totaal. 718 f f Westeinde 58. Morsestraat 9. Pletterystr. 66. Totaal. 275 270 83 152 780 260 267 148 83 758 Westeinde 58. Morsestraat 9. Totaal. 97 358 30 328 94 920 276 721 54 115 Gemiddeld aantal verpleegdagen per verzorgde 97 289 248 282 226 n f n t f f n t n f Aantal aanvragen 31 December in behandeling Behandeld Afgewezen en vervallen. Toegestaan Te vorderen per 1 Januari Verstrekt Afgeboekt en overgebracht naar andere hoofden. Bijlage 8 (zie blz. 8). Hulp in de huishouding. Bruto kosten Bijdragen Netto-kosten 84.699,11 2 674,37 87.373,48 12.199,79 75.173,69 623 57 566 125 441 Via de Dienst. 68 001 26 919 718 10 708 252 77 329 54 27.278,26 172,46 27.450,72 9.174,86 18.275,86 43 401 53 957 1 341 57 1 284 135 1 149 267 125 392 122 3.800,58 3.928,11 7.728,69 5.150,26 2.578,43 Laan van Meerderv. 112. Laan van Meerderv. 112. 23 241 30 874 1 819 25 1 794 344 1 450 192 40 152 40 34.522,68 22.321,75 56.844,43 19.245,52 37.598,91 Via de Dienst. 15 222 15 106 984 16 968 88 880 83 229 312 229 149 865 126 856 1 225 445 2 803 41 2 762 432 2 330 754 471 Via vereniging. n f 41.784,10 7.122,41 34.661,69 137.022,04 16.314,47 120.707,57 Via vereniging. I Plettarljstr. 66. 150.300,63 29.096,69 179.397,32 45.770,43 f 133.626,89 Bijlage 10 (zie blz. 11). O'erzicht van het aantal verzorgingsdagen in de Gemeentelijke inrichtingen in 1947. Bijlage 9 (zie blz. 11). Overzicht van het aantal verzorgden in de Gemeentelijke inrichtingen in 1947. Aanwezig per 1 Januari Opgenomen Totaal verzorgd geweest Ontslagen of overleden. Aanwezig per 31 December Gemiddelde sterkte per dag Op uitkering sociale wetgeving. Mannen, jongens Vrouwen, meisjes Totaal Heelkundige en orthopaedische instrumenten. Bijlage 7 (zie blz. 7 en 19). Overzicht van alle voorschotverstrekkingen in 1947.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 409